Ing. Arch. Pavel Malina

Povolání: architekt
*1943

Politická příslušnost: ODS