Ing. Jan Zahradil

Truhlářská 1106/9
110 00  Praha 1
Wiertzstraat 60
B10 47  Brussel
Belgium

Životopis

Ing. Jan Zahradil je poslancem Evropského parlamentu za Občanskou demokratickou stranu. V Evropském parlamentu je členem skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR), místopředsedou Výboru pro mezinárodní obchod a také prezidentem celoevropské Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE).

Jan Zahradil se narodil 20. března 1963 v Praze, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se specializací na vodní a přírodní technologie a po ukončení studia se zabýval výzkumnou prací ve vodohospodářství. V roce 1992 byl zvolen poslancem Sněmovny lidu československého Federálního shromáždění za ODS. Po rozdělení Československa se stal poradcem premiéra pro zahraniční a politické záležitosti. Na Úřadu vlády ČR vedl oddělení pro evropskou integraci.

V roce 1998 se Jan Zahradil stal poslancem Parlamentu České republiky, kde působil jako místopředseda Zahraničního výboru. Vzhledem ke své specializaci zastupoval v roce 2002 Českou republiku v Konventu o budoucnosti Evropské unie. Zde vystupoval především proti snahám o federalizaci EU směrem k centralizovanému superstátu. V roce 2002 byl zvolen prvním místopředsedou ODS, kterým byl až do roku 2003. Tuto funkci opět zastával v letech 2014–2016.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 byl jako lídr kandidátky ODS úspěšné znovuzvolen. Jako spoluzakladatel frakce ECR se stal místopředsedou této nově utvořené eurorealistické skupiny, která se po volbách v roce 2014 stala třetí největší skupinou v Evropském parlamentu.