Veřejně vyzývám Radka Sárköziho a spolek Pedagogická komora, z. s. k doložení chybějících dokumentů do veřejného rejstříku

11. září 2023
Veřejně vyzývám Radka Sárköziho a spolek Pedagogická komora, z. s. k doložení chybějících dokumentů do veřejného rejstříku

(www.ods.cz) Kvalitní a konstruktivní veřejná diskuze o vzdělávání může fungovat pouze tehdy, když mezi jejími aktéry panuje elementární důvěra, vzájemný respekt a slušnost. Tyto hodnoty jsou klíčové pro efektivní směřování vzdělávací politiky a pro zachování dobrého jména pedagogické profese. Říká Renáta Zajíčková, předsedkyně sněmovního podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení, která aktivně směřuje veřejnou výzvu Radku Sárközimu a spolku Pedagogická komora, z. s. k doložení chybějících dokumentů do veřejného rejstříku.

„V České republice existují odvětví, kde jsou povinně zřizovány stavovské komory. Jedná se například o Českou advokátní komoru, Českou lékařskou komoru nebo Komoru auditorů České republiky. Učitelé, resp. pedagogové, však žádnou svou oficiální stavovskou organizaci nemají. Absence oficiální komory pedagogů v ČR umožnila vznik spolku, který se za ni veřejně vydává a řadu lidí včetně médií tím uvádí v omyl. Spolek neplní povinnosti, které mu zákon o veřejných rejstřících ukládá, opakovaně nedodal zápisy z valných hromad, na kterých podle stanov měli být v roce 2020 a 2023 zvoleni noví členové orgánů, zejména prezident jakožto statutární orgán. Pochybnosti tak vyvolávají tvrzení nejen o počtu členů spolku, ale dokonce i o samotných záměrech jeho zakladatelů,“ uvedla poslankyně a předsedkyně sněmovního podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení Renáta Zajíčková.

„Hrubé vystupování samozvaného prezidenta tohoto spolku na půdě oficiálních institucí, šíření zjevných nepravd, až afektované napadání kolegů z oboru, to vše snižuje úroveň odborné i veřejné debaty a našemu vzdělávání dělá spíše ostudu. Vyzývám proto Radka Sárköziho, aby doložil pravdivost svých tvrzení o počtu členů a svém zvolení do vedení spolku. Do té doby jej nemohu považovat za důvěryhodného a pro vzdělávání relevantního partnera. S úctou k naší profesi apeluji na své kolegyně a kolegy z dalších institucí, organizací a spolků, kteří se podílejí na směřování našich vzdělávacích politik, aby se k této výzvě připojili,“ říká poslankyně Zajíčková.

„Spolek Pedagogická komora, z. s. by měl doložit chybějící dokumenty do veřejného rejstříku, protože veřejnost má právo na transparentnost a důvěryhodnost organizací, které se vyjadřují k otázkám vzdělávání,“ dodává na závěr Renáta Zajíčková.

Renáta Zajíčková

poslankyně PČR
starostka MČ Praha 5