Debata o regulaci hygienických a stavebních předpisů ve školství postrádá smysluplnost! Žádné plošné nesmysly, jak zaznívá v některých médiích či od opozice, nehrozí

26. července 2023
Renáta Zajíčková: Debata o regulaci hygienických a stavebních předpisů ve školství postrádá smysluplnost! Žádné plošné nesmysly, jak zaznívá v některých médiích či od opozice nehrozí

(www.ods.cz) Ostře se ohrazuji proti tvrzení některých médií a opozice k novým hygienickým a stavebním předpisům ve školství! Nebude v žádném případě ohroženo bezpečí ani zdraví dětí. Chci bojovat jen proti byrokracii!

„Dlouhé roky se u nás vede debata o nesmyslnosti podrobné regulace hygienických a stavebních předpisů. Školské hygienické normy jsou u nás ve srovnání s okolními zeměmi zastaralé, obsahují značné množství duplicit a nepotřebných opatření. Z toho plynoucí byrokracie nekonečně odsouvá rekonstrukce a stavby škol a výrazně je prodražuje,“ uvádí poslankyně Renáta Zajíčková.  

„Z nové vyhlášky jsou proto nově odstraněny některé požadavky na bezpečnost, a to především z toho důvodu, že jsou již řešeny ve školském zákoně a vyhláška má řešit pouze hygienické parametry. To znamená, že se jednoduše odstraňují duplicity. Důležitou zprávu je, že aktuálně připravované úpravy hygienické vyhlášky nezavádí žádné systémové změny, tím pádem nehrozí žádné plošné nesmysly, jak zaznívá v některých médiích či od opozice,“ říká poslankyně. 

„Úpravy vyhlášky reagují na aktuální potřeby škol, myslí i na budoucí možné proměny vzdělávání a nijak nesnižují nároky s ohledem na zdraví dětí. V praxi uleví zřizovatelům, ředitelům škol i státnímu rozpočtu. Stavět a rekonstruovat školské objekty bude možné jednodušeji, rychleji i levněji. Pro moderní vzdělávací systém potřebujeme efektivní a flexibilní školskou infrastrukturu. Proto odstraňujeme byrokracii a umožňujeme obcím jejich školy spravovat flexibilněji,“ dodává na závěr Renáta Zajíčková

Renáta Zajíčková

poslankyně PČR
starostka MČ Praha 5