Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Sedeke

předseda oblastního sdružení

Pavel Dittrich

místopředseda oblastního sdružení

Petr Křiváček

místopředseda oblastního sdružení

Jan Navrátil

člen oblastní rady

Lenka Stoklasová

členka oblastní rady

Luděk Zítka

člen oblastní rady