MUDr. Petr Křiváček, MBA

radní městské části
místopředseda oblastního sdružení