Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Valovič

předseda oblastního sdružení

Adam Štěpánek

místopředseda oblastního sdružení

Martin Čásenský

člen oblastní rady

Marek Dvořák

člen oblastní rady

Jiří Fejtek

člen oblastní rady

Petr Hůlka

člen oblastní rady

Robert Krejčí

člen oblastní rady

Mikuláš Pobuda

člen oblastní rady

Pavel Šutka

člen oblastní rady