Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Michal Průša

předseda oblastního sdružení

Jaroslav Peták

1. místopředseda oblastního sdružení

František Čapek

místopředseda oblastního sdružení

Tereza Boháčová

členka oblastní rady

Josef Čišecký

člen oblastní rady

Zdeněk Hobzek

člen oblastní rady

Martin Hrinko

člen oblastní rady

Dana Jahodová

členka oblastní rady

Michal Přibáň

člen oblastní rady

Jiří Slaný

člen oblastní rady

Pavel Souhrada

člen oblastní rady

Ondřej Šimánek

člen oblastní rady