ODS je tradiční demokratickou stranou, která se opírá o širokou členskou základnu. Občanští demokraté jsou hrdí na své úspěšné starosty a zastupitele, kteří pracují v regionech.

Díky otevřené a kompaktní struktuře se může každý přidat k ODS v místě svého bydliště. Nejmenší jednotkou ODS je místní sdružení, které vede místní rada. Několik místních sdružení tvoří oblast. Za fungování oblasti zodpovídá oblastní rada. Jednotlivé oblasti jsou sdruženy v rámci regionu, který vede regionální rada.