Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

člen oblastní rady
člen místní rady