Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Mazuch

předseda oblastního sdružení

Ondřej Tichý

1. místopředseda oblastního sdružení

Irena Burešová

místopředsedkyně oblastního sdružení

David Urbánek

místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Antal

člen oblastní rady

Jaroslav Deml

člen oblastní rady

David Kollert

člen oblastní rady

Alexandr Krejčíř

člen oblastní rady

Pavla Kvapilová

členka oblastní rady

Jan Matějek

člen oblastní rady

René Pobuda

člen oblastní rady

Leoš Příhoda

člen oblastní rady

Martin Ulrych

člen oblastní rady

Helena Wiesenbergová

členka oblastní rady