Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Radek Kaňa

předseda oblastního sdružení

Jiří Ryba

1. místopředseda oblastního sdružení

Vladimír Chlebiš

místopředseda oblastního sdružení

Patrik Schramm

místopředseda oblastního sdružení

Jan Fojtík

člen oblastní rady

Dominik Janků

člen oblastní rady

Lucie Klapetková

členka oblastní rady

David Maňas

člen oblastní rady

Tomáš Müller

člen oblastní rady

Veronika Poláková

členka oblastní rady

Jan Stanjura

člen oblastní rady

Marek Veselý

člen oblastní rady

Petr Vícha

člen oblastní rady