Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Červíček

předseda oblastního sdružení

Antonín Falta

místopředseda oblastního sdružení

Antonín Stanislav

místopředseda oblastního sdružení

Libuše Betášová

členka oblastní rady

Dominik Frank

člen oblastní rady

Jiří Jaro

člen oblastní rady

Jiří Klemt

člen oblastní rady

Josef Král

člen oblastní rady

Libor Mojžíš

člen oblastní rady

Milena Řehůřková

členka oblastní rady

Jaroslav Souček

člen oblastní rady

Jiří Svoboda

člen oblastní rady

Roman Toušek

člen oblastní rady

Šárka Zárubová

členka oblastní rady