Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Červíček

předseda oblastního sdružení

Antonín Falta

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Slánský

místopředseda oblastního sdružení

Milan Slavík

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Škop

místopředseda oblastního sdružení

Josef Andrž

člen oblastní rady

Dominik Frank

člen oblastní rady

Jiří Jaro

člen oblastní rady

Libor Mojžíš

člen oblastní rady

Martina Musilová

členka oblastní rady

Roman Rajský

člen oblastní rady

Petr Smolík

člen oblastní rady

Jaroslav Souček

člen oblastní rady

Antonín Stanislav

člen oblastní rady

Roman Toušek

člen oblastní rady