Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Martin Červíček

náměstek hejtmana