Vlasák si své v Bruselu rozhodně odpracoval!
7. května 2014

Oldřich Vlasák: Vlasák si své v Bruselu rozhodně odpracoval!

Média v poslední době přinesla několik žebříčků hodnotících práci našich europoslanců. Podle těchto statistik je výkonnost většiny europoslanců podprůměrná, naši europoslanci se v Bruselu flákají, nechodí do práce, některá bulvárnější média je označují za euro-povaleče.

Ne všichni však ve vystaveném vysvědčení propadli. Jednou z výjimek je Oldřich Vlasák, který byl podle nezávislých studií v posledních pěti letech nejaktivnějším kandidujícím evropským poslancem zvoleným za Českou republiku. Vlasák přitom bodoval i ve srovnání s europoslanci ze všech 28 států, v počtu stanovisek se dokonce umístil na 9. místě z celkového počtu 766 europoslanců.
Nezávislé statistiky potvrzují, že to byla zejména pracovitost a odbornost, která dovedla Vlasáka do pozice nejvýše postaveného Čecha ve volené unijní funkci. Vlasák totiž dokázal získat jako aktuálně jediný Čech funkci místopředsedy Evropského parlamentu. Díky této funkci, která se na rozdíl od našeho Parlamentu neprojevuje na platu a znamená pouze práci navíc, ovlivňoval fungování a hospodaření Evropského parlamentu a prosadil v evropském rozpočtu úspory. „Ve vedení Evropského parlamentu jsem byl jazýčkem na vahách mezi lidovci na jedné straně a koalicí socialistů, zelených a liberálů na straně druhé. Dařilo se mi proto prosazovat různé věci, protože mne potřebovaly obě strany. Jako místopředseda jsem měl oproti ostatním dvojnásobné množství jednání, musel jsem často řídit schůze dlouho do noci, přijímal jsem delegace z celého světa, zastupoval jsem Parlament na vědeckých konferencích. Díky tomu jsem poznal celou řadu osobností, u kterých má Česká republika dveře otevřené," hodnotí Vlasák výsledky práce ve vedení Parlamentu.
Jako místopředseda byl Vlasák odpovědný také za vztahy se samosprávami a Výborem regionů. Dosáhl toho, že se bude větší pozornost věnovat zájmům obcí, měst a regionů. Jako bývalý populární hradecký primátor a dlouholetý předseda Svazu měst a obcí ČR v Evropském parlamentu tak jako jeden z mála „kopal" za zájmy českých, moravských a slezských obcí a jejich občanů a starostů. „Pro naše starosty je Brusel daleko. Potřebují svého ochránce přímo v Bruselu, který sleduje přijímanou legislativu a je schopen upozornit na problémy, které evropské zákony přinesou v praxi. O pravidlech veřejných zakázek, o veřejné podpoře, o limitech ochrany životního prostředí a spoustě dalších věcí se totiž dnes rozhoduje v Bruselu, nikoliv v Praze," popisuje Oldřich Vlasák, který je současně výkonným prezidentem Rady evropských municipalit a regionů, proč naše samosprávy potřebují svého člověka přímo v evropském hlavním městě.
Vlasák v Evropském parlamentu nepolitikařil, ale zaměřil se na oblast, s níž má velké zkušenosti – peníze z evropských fondů pro naši republiku. Díky tomu pomohl s financováním konkrétních projektů, které prospěly našemu státu. „V Evropském parlamentu si výsledky musíte tvrdě a poctivě odpracovat. Kdo chce uspět, musí se obklopit odborníky, musí se setkávat s vlivnými lidmi, musí je přesvědčit o svém názoru. Jako koordinátor naší skupiny pro evropské fondy jsem musel přesvědčovat spoustu lidí o tom, že je potřeba evropské fondy zjednodušit a že potřebujeme více času na realizaci smysluplných projektů," komentoval Vlasák své úspěchy s prosazením výstavby dálnice mezi Hradcem Králové a hranicí s Polskem, urychlením výstavby dálnice D3 na České Budějovice či podporu projektů výstavby Lanovky na Sněžku nebo opravu zámeckého areálu na Kuksu.
Podle Vlasáka se všichni snaží v Bruselu hájit zájmy svých států. „Národní zájmy v Bruselu nejlépe hájíte věcmi, které statistická čísla nepokryjí. Uspořádáním výstavy ke stému výročí Československých legií, pietním aktem k výročí úmrtí prezidenta Václava Havla, setkáním s příbuznými v Iránu nespravedlivě vězněného pastora, připomenutím odkazu mírového poselství našeho krále Jiřího z Poděbrad, atd. Takových akcí jsem uspořádal nespočet. Jako místopředseda Svazu města a obcí ČR a hradecký zastupitel jsem měl navíc oproti ostatním kolegům velkou výhodu, protože jsem pomáhal řešit řadu reálných problémů a lidé mne tak v Bruselu dobře znají," odpověděl Vlasák na otázku, jak nejlépe v Bruselu hájit české národní zájmy.
Skutečnost, že náš nejúspěšnější zástupce je až na čtvrtém nevolitelném místě kandidátky Občanské demokratické strany, může pro mnohé znamenat, že je politika nespravedlivá. Občané však mají možnost preferenčních hlasů a mohou tak s pořadím stranických sekretariátů ještě pořádně zamíchat. Nezávislé studie v tomto ohledu poskytují neocenitelný návod, jak rozlišit, zda znovu kandidující europoslanci v Bruselu náš stát dobře reprezentovali nebo zda se tam jenom „flákali".

Ing. Oldřich Vlasák

Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
poslanec EP

Více o autorovi