28. srpna 2020

NA KRIZOVÉ SITUACE JE TŘEBA PŘIPRAVOVAT KRAJ I OBCE PRŮBĚŽNĚ A SYSTEMATICKY

Krajské volby 2020 SPOLEČNĚ ODS + STAN a Východočeši

Na zvládnutí jakékoliv mimořádné situace v kraji jsme, zejména prostřednictvím našeho lídra, emeritního policejního prezidenta, jednoznačně profesně, manažersky i praktickými zkušenostmi s krizovým řízením, kompetentní a připraveni:
• Efektivně řídit složky integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích. 
• Zajistit fungující spolupráci státních bezpečnostních složek s bezpečnostním prostředím kraje a obcí.
• Připravovat kraj i obce na krizové situace průběžně a systematicky. 
• Nakupovat materiál pro krizové situace transparentně a se zaměřením na české firmy.
• Podporovat zajištění odpovídajícího vybavení všech složek integrovaného záchranného systému.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

kandidát na hejtmana pro krajské volby 2020
předseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje