Senátoři schválili právo bránit sebe i život jiného člověka se zbraní
11. června 2020

ODS: Senátoři schválili právo bránit sebe i život jiného člověka se zbraní

(www.ods.cz ) ​​​​​​​Senátoři dnes schválili návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, který za skupinu senátorů napříč jednotlivými kluby v Senátu předložil Martin Červíček. Tento návrh umožňuje bránit svůj život nebo život jiného člověka i se zbraní za podmínek stanovených zákonem.

„Naším cílem je zavést do Listiny základních práv a svobod právo bránit svůj život i se zbraní. Právo na život patří mezi nejzákladnější, proto návrh považuje za možné, ale i správné povýšit toto právo ze zákonné úrovně na úroveň ústavní. Zároveň jsem přesvědčený, že vložením jedné věty do čl. 6 odst. 4 dochází k transparentnějšímu zmínění tohoto práva.

Nechceme oslabovat roli státu při zajišťování veřejného pořádku – tu plně respektujeme, návrh nemění ani žádné normy související s držením zbraní nebo manipulaci s nimi. Nemění se ani okolnosti vylučující protiprávnost, naopak je cílem zachovat stávající stav,“ sdělil předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

Toto právo chceme zavést do ústavního pořádku ČR i kvůli zajištění ochrany České republiky před tím, abychom museli v budoucnu přijímat předpisy, které by mohly měnit legislativu či dokonce znemožnily realizaci práva pro držení zbraní.