26. února 2020

Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

Celý rozhovor s Martinem Červíčkem můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nákazu novým koronavirem řešila Bezpečnostní rada státu, sejde se Ústřední epidemiologická komise, v zahraničí se uzavírají oblasti, kde se nákaza vyskytla. Mají české bezpečnostní složky alespoň podle opozice tedy situaci pod kontrolou, jak je policie připravena uzavírat celé oblasti, pokud taková potřeba vyvstane, jako že zatím nevyvstala tedy. Proč je policistů málo? A má Česko razantně a rychle dát Číně najevo, že si nenechá mluvit do toho, ke komu pojedou jeho představitelé na návštěvu a ke komu ne? Hostem interview ČT24 je předseda
senátorů za Občanskou demokratickou stranu, taky někdejší policejní prezident Martin Červíček. Děkuji, že jste přišel, pane předsedo. Dobrý večer.

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Dobrý večer přeji.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jste letitým, nebo byl jste letitým policistou, tak asi dokážete odhadnout, jak teď vypadají policejní porady v souvislosti s šířící se nákazou koronaviru, pravda, ne v Česku se šířící nákazu koronavirem, abychom byli úplně přesní, ale
policie předpokládám se o tom bavit musí.

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Doufám, že nejenom
policejní porady. Já si myslím, že tady je potřeba upozornit na to, že ten stát v krizových situací je nějak řízen, začíná to všechno Bezpečnostní radou státu, rozhodování vlády, samozřejmě v regionech, bezpečnostními radami krajů, které rozhodují o nebezpečí nebo o vzniklých nouzových stavech, které nastanou i kvůli takovéto epidemii. Samozřejmě pak nastává celá řada procesů, kdy vlastně rozhodujete na základě opatření zákazů, které někdo vydává, vy máte možnost použít integrovaný záchranný systém ve státě, v regionech. A myslím, že to je opravdu teď o komplexu všech těch činností, který ty jednotlivý složky musí zajistit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
/Souzvuk zvuků/ vypadá tak, zatím nic nepřišlo, nic mimořádného neděláme, rozumím tomu dobře?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Ne, já oceňuju vládu, že se pravidelně začala scházet Bezpečnostní rada, která tam ten problém řeší z hlediska České republiky. Dneska jsme měli například v Královéhradeckém kraji pracovní jednání, kde jsme se bavili se složkami integrovaného záchranného systému, ale podle mého názoru teď v první fázi především s hygienickou službou, se zdravotnickým personálem nebo se zdravotníky, s infekční klinikou ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a podobně, o tom, co bude následovat v momentě, kdy ta situace opravdu reálně v České republice nebo například v našem regionu nastane. A myslím si, že tady je potřeba rozlišovat vlastně, co se může stát. Máte tady nějakého solitéra, který přijede, je nakažlivý nebo je nakažen, vy ho musíte nejenom diagnostikovat ale hospitalizovat a léčíte ho. A pak máte samozřejmě osoby, které s ním přijdou do styku a tam máte jedinou šanci, zajistit karanténní opatření. A buďto sebe budeme bavit o tom, že jsme zachytili jenom solitéra a že děláme nějaká karanténní opatření, anebo se pak už bavíme o ohnisku a o šíření a já bych chtěl podotknout, že se rozlišují země, kde se šíří ten virus a pak země, kde je zaznamenán ten výskyt. A ono to je strašně důležité pro rozjezd těch opatření, protože na základě toho, v jakém stavu se vlastně nacházíte, tak vlastně celá ta mašinérie těch rozhodnutí, které začínají, ať už Bezpečnostní radu státu, jednotlivými ministerstvy, anebo pak na úrovni krajů, například rozhodnutí Bezpečnostní rady, kraje se začínají realizovat a jsou postupně přizvaný ty jednotlivý složky.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ty země, kde se virus vyskytnul, některé z nich uzavírají celé oblasti, celá města, Itálie se to například týká, něco takového v Česku připadá v úvahu, umožňují to zákony vůbec? Jsou takové možnosti pro příslušné složky, že se řekne, tak a já teď uzavřou a já nebudu žádné konkrétní město radši říkat, prostě teď uzavřu tohle město a nikdo se nedostane tam ani ven, lze tohle podle našich zákonů?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Samozřejmě. A já bych nechtěl vyvolávat paniku, ale myslím si, že ten celý systém, přestože je připraven na podobné situace, tak teď v této chvíli by měl maximálně dělat všechno pro to, aby opravdu v reálu pak připraven byl. A vy na tom samotném počátku, když se něco stane, tak byste měli udělat všechno pro to, abyste zamezili šíření. To znamená ta opatření, které bude vydávat hygienická služba, například v souvislosti se zákazem společenských události, se zavřením školy nebo něco takového, anebo následně třeba i ministerstvo zdravotnictví, respektive vláda, respektive Bezpečnostní rada státu, anebo i kraj, který řekne, že v nějakém místě nastal ten výskyt v takové míře, že to je ohnisko a že se začíná šířit, tak pak nastávají i tyhle represivní nebo restriktivní opatření, které na základě rozhodování
hejtmanů v krajích, anebo vlády mohou v jednotlivých městech…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Mně šlo o to, jestli to lze, jestli jsme na to legislativně…


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Budete-li mít vyhlášený například nouzový stav, může
hejtman rozhodnout o tom, že bude nějaká oblast uzavřena z důvodu opatření, které se budou realizovat kvůli tomu, aby se ten vir nešířil. Vy byste na začátku měli udělat všechno prostě pro to, aby se ten vir nešířil. No a pak samozřejmě nastupujou složky integrovaného záchranného systému ve spolupráci zdravotníky, vy budete uzavírat nějaké konkrétní lokality například, budete samozřejmě používat hasičský záchranný sbor k tomu, abyste zajistili nějakou očistu. Ale taky si uvědomme jednu věc, že to není jenom o zavření těch oblastí, vy musí zajistit, aby ty oblasti fungovaly.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Právě to mám tady v dalších otázkách, zásobování být, lékařská péče a tím mám na mysli, ne veškerou lékařskou péči jde zařídit v místě, prostě někdo bude potřebovat někam odjet, na to všechno jsou stanoveny postupy,
policie, hasiči, celý IZS ví, co v takovýchto případech má dělat?

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Ano, a myslím si, že akorát to bude o tom stupni. To znamená, buďto se bavíme o zastavení šíření v nějakém malém ohnisku nebo nedej bože dostaneme se do nějakých větších lokalit a podobně a podle toho samozřejmě budete potřebovat síly a prostředky a dodržování těch opatření, které budou nastavený, včetně toho, že budete muset zajistit životaschopnost těch lokalit, které by byly například takto izolované. A to si prostě myslím, že samozřejmě bude o rozhodování a o velkém nasazení těch lidí, ale samozřejmě je otázka, aby to bylo správně zorganizované. Takže já bych jakoby nevyvolával paniku, ale osobně si myslím, že je takový nejvyšší čas, abychom byli fakt dostatečně připravení a pamatovali úplně na všechno, co se týče těch plánů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já rozhodně nechci vyvolávat paniku, ale jakožto bývalého policisty se vlastně ptám na to, co jsme nikdy neřešili v této zemi a jak třeba policie tyto věci umí, police umí uzavřít neprodyšně nějakou oblast, to nejsou jenom silnice, protože jsou polní cesty, přes louku se taky dnes dá přejít, jak se tohle to dělá, jsou na to čistě technokraticky?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Je to samozřejmě o tom nasazení té
policie, o té organizaci toho, kde postavíte, jaké hlídky, jak budete provádět kontroly a podobně. Ale já použiju příklad, podívejte se na ty záběry z Itálie, já si prostě myslím, že tam to ohnisko, které je dneska ve středu Itálie, když vidíte ty záběry, tak to opravdu ta Itálie se rozhodla velmi správně, že vlastně snažila se v tu chvíli omezit ten prostor, který se dal definovat, že je tím ohniskem, tím šířením. A myslím, že se to samozřejmě aspoň na první pohled, zdá povedlo a teď je jenom otázka, jestli ve své podstatě ta karanténa tohohle prostoru, jestli pak nakonec přispěje k tomu, že se v uvozovkách to šíření viru v tomto prostoru zastaví. Samozřejmě neznám podrobnosti. Ale myslím si, že tak jako to bývá při podobných situacích, tak největší problém je, že pak najednou zjistíte, že potřebujete zajistit ještě tohle to, ozve se vám z toho ohniska někdo, že prostě se cítí tím nakažen a vy budete muset zajistit lékařskou péči v tom smyslu, že toho člověka třeba budete muset odvézt na příslušné zdravotní zařízení, kde bude hospitalizován a kde bude vyšetřen a tak dále. Těch věcí je, samozřejmě těch takových detailů a drobnosti, které by nastaly, případně pokud bychom došli do tohohle stavu, těch bude samozřejmě více.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Věřme, že nedojdeme. Ale stejně se na to budu ptát i dál. IZS v tomto smyslu komunikuje jak, ti lidé se znají, ono to je taky někdy důležité, když pro tu okamžitou komunikací, pro okamžité vyřešení nějakého problému, tak ti lidé se znají vzájemně, cvičí spolu dohromady, jak to funguje?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Myslím si, že Česká republika má velmi dobře zpracovaný a funkční hlavně integrovaný záchranný systém. A osvědčilo se to několikrát při událostech, které možná úplně nesnesou srovnání, ale jsou hodně podobné. Vzpomeňte si povodně, vzpomeňte si na methanolovou aféru jako, kdo by si představil, že v České republice bude alkoholová prohibice a podobně. A taky se to nějakým způsobem nařídilo a muselo se dodržovat nebo ta kontrola musela být zajištěna na dodržování těchto zákazů. Takže v tomhle tom směru ten integrovaný záchranný systém je velmi funkční, je to založeno i na těch osobních vztazích, na těch kontaktech na těch zkušenostech, kteří ti lidé mají, cvičí jednotlivý typové plány.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tyto věci se cvičí? Možná si to nevybavuji, ale že vyloženě cvičení typu, že se tady šíří.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Vy jste se ptal na spolupráci integrovaného systému a určitě integrovaný záchranný systém cvičí plno různých typových plánů. A teď, pokud se dostaneme do tohoto stavu, že budeme řešit tuhle událost, tak samozřejmě ty mechanismy jsou hodně podobné. Je to o rozhodování a teď bych se znovu vrátil k tomu, je tady nějaká Bezpečnostní rada státu a Bezpečnostní rada krajů a jestli si to trochu můžu dovolit přiblížit, tak prostě bude pravidelné zasedání, kde někdo má tu kompetenci rozhodovat a na základě informací, které budou k dispozici, vyhodnocení, se například rozhodne o ve své podstatě omezení pohybu někde v nějaké lokalitě. Milá policie, prosím, pojďte realizovat tato opatření, zajistěte to, řekněte, jakým způsobem to zajistíte, kde budete, jakým způsobem zajišťovat kontrolu, jaká bude koordinace například se zdravotníky, jaká bude koordinace s hasiči. A to všechno má nějaké jako základní principy, ale samozřejmě se budou dolaďovat podle toho konkrétního problému, který vznikne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Konkrétní rozhodnutí. Nacvičuje se i komunikace s veřejností, aby lidi přesně pochopili to, co jim ten stát sděluje, narážím na profesní /nesrozumitelné/, které je tedy zejména u těch
policejních složek hodně komplikované?

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
To přesně je situace, kdy si myslím, že správná informovanost, pokud možno co největší, je potřeba. Ale já bych to neházel jenom na policii, prosím, ještě jednou, v tuhle tu chvíli ta odpovědnost půjde hodně za státem a za krajema, kraje i stát bude rozhodovat v rámci těch bezpečnostních rad. To podle mě má být centralizováno. To znamená, ne že si každý bude z hlediska informovanosti taky dělat co chce. Mělo by to být koordinováno na těch bezpečnostních radách, tam prostě by mělo docházet pravidelně, ne jenom k tomu vyhodnocování, ale jednotlivá opatření se mohou měnit, včetně informovanosti. A já dneska, když si vzpomenu na to pracovní jednání, které jsme měli u nás na kraji, tak musím říct, že informovanost to bylo velké téma, prostě kontakty, horké linky takzvaně, jakým způsobem bude zajištěna informování prostřednictvím médií, doporučení, co máte dělat, jedete ze země, která je ohniskem, cítíte nějaké příznaky, necítíte nějaké příznaky, cítíte nějaké příznaky, volejte na tuhle tu linku, vyčkejte doma, bude vám řečeno, jakým způsobem ten zdravotník nebo to jednotlivé zdravotnické zařízení se o vás postará a jakým způsobem bude provedena ta vaše diagnostika a tak dále. Těch jakoby postupů, které pak v té konkrétní situaci se budou určitě modifikovat, bude poměrně dost a nejdůležitější je, aby se dostaly k veřejnosti. Ale já když vnímám poslední dny a zájem médií, tak já jsem přesvědčen o tom, že vlastně v takové situaci ta spolupráce složek státu, které něco mají takzvaně zachránit a médií, je v tomhle tom směru vždycky perfektní, aspoň já mám zkušenost, protože si každý uvědomí, že o něco jde.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Věřme, že nic z toho nebude potřeba. Situaci samozřejmě sledujeme, opusťme virus, ale u
policie s dovolením ještě zůstanu. Je policistů málo?

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Když jsem končil jako
policejní prezident, tak policie měla stav 38 600 a měl jsem pocit, že policie funguje. Na druhou stranu je to před šesti lety, ta policie si stanovila nějaké plány rozvoje, v mnoha ohledech se s tím ztotožňuji, ty plány rozvoje v současné době mají nějakou cílovou částku nebo cílový počet 30, promiňte 43 000.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Teď to vidíme.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
A já si myslím, že samozřejmě v tuhle tu chvíli to podle mě není jenom o tom čísle, ale kolik máte ve skutečnosti policistů?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No právě, ona ani ta dosavadní čísla nejsou naplněna, pokud se nemýlím?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Když se na to podíváte, tak za posledních 6 let přibylo u policie o 1600 policistů zhruba více, za posledních 6 let. Poté, co se vytvořily podle mě určitě lepší podmínky minimálně z hlediska financování police, na platy policistů prostě je daleko více peněz přes 23 miliard. Já mám prostě pocit, že v tuto chvíli odpovědnost za ten stav těch šesti let, ať se na mě nikdo nezlobí, nese prostě ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra, které má na starosti sociální demokracie, 6 let se tady hovoří o nějaké stabilizaci a výsledkem je to, že máme 1600 policistů. To prostě je pro mě trošku nepochopitelný a mám z toho takový dojem, že se všechno nedá zachránit jenom penězi.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Moc nerozumím tomu, jak to, že za to může ministerstvo vnitra, jako že neumí přilákat lidi?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Vytváří podmínky pro činnost police, jestli se tady…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To není zajímavá práce pro lidi?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
No, já se k tomu hned dostanu. Vytváří podmínky pro policii a ve své podstatě odsouhlasí jakékoliv plány rozvoje, Bílou knihu policie, plán rozvoje, co kde se bude doplňovat, když s někde budou navyšovat početní stavy, kde se budou, v jakých útvarech navyšovat a podobně. A já si troufnu říct, že za těch posledních 6 let ty plány, které tady existují, tak ve své podstatě nejsou úplně naplňovány, a to je teda odpovědnost ministerstva vnitra, to je jejich přece kompetence za to, aby dohlíželi na to, jestli policie naplňuje ty svoje plány, jestli k tomu jsou objektivní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A když ti lidé nechtějí?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Nebo subjektivní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak asi nechtějí.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Tak tady se dostáváme k tomu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč je to nezajímá?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Já bych začal s tím, my se furt bavíme o náboru, tak než se budeme bavit o náboru, tak bych se chtěl vrátit k tomu podle mě nejdůležitějšímu, čím police trpí, odchody zkušených policistů. Jestliže prostě policie není schopná zastavit odchody zkušených policistů a připouštím, že nějaké procento určitě bude chtít odejít z důvodu ztráty, já nevím, motivace fyzických sil, zdraví a podobné věci, to samozřejmě může být, ale my nejsme schopni zastavit odchody zkušených policistů. A to je podle mě fatální problém policie, protože nedá se všechno řešit tím, že naberete nováčky. A nejvíc problémové to je v momentě, kdy vám odchází policisté po 15 letech služby ve věku od 40 výše. A to si prostě myslím, že je problém a souvisí to s tím, z mého pohledu, že jsou tady problémy u policie, které se dlouhodobě nedaří změnit a řešit, obrovská administrativa, nesjednocená informační podpora. My máme nové systémy a říkáme, že prostě nám pomůžou v práci, ale těm lidem zůstává administrativa. Když sloužíte někde 15, 20 let, když ve své podstatě vidíte, že se jakoby nic nemění v tom ulehčení té práce, abyste se mohl třeba soustředit jenom na tu policejní problematiku, tak samozřejmě přichází takové to období demotivace další věc.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je opravdu tak velký problém, já musím udělat nějaké papíry a kvůli papírům odcházím od policie, když chci být policista? Když mě baví vyšetřovat. Mnozí to určitě cítí jako poslání, odhalovat pachatele trestných činů.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Nepochybně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili odejdou kvůli papírům?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Nepochybně, ne počkejte. Nepochybně u
policie je mnoho kvalitních lidí a myslím si, že to, že žijeme v bezpečné zemi, je zásluha samozřejmě toho celého systému bezpečnostních sborů, ale samozřejmě těch lidí, kteří tam slouží, kteří odvádějí svoji práci.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já tomu rozumím, ale já reaguji na to, co jste, co jste říkal, že odchází například kvůli administrativě?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Sloužíte někde 15-20 let, naučíte se a získáte zkušenosti, máte pocit, že jste v produktivním věku, máte chuť dělat ty věci, tak jak, jste se naučil, možná velmi kvalitně, ne jako na začátku své policejní kariéry a celý ten policejní život vás doprovází to, že po vás každý chce v uvozovkách papír na tohle to, papír na tohle to, na tohle to, na tohle to. Já když jsem začínal, přestupky byly o třech listech, dneska je přestupek, je pomalu spis jako trestní spis. Obdobným způsobem bych se mohl bavit o trestných činech, ty lidi pokud kromě své práce jsou zavalení administrativou a já bych nechtěl mluvit jenom o papírech, já jsem tady mluvil o tom, jestli se zavádí nové věci, nové technologie, tak všichni jsme ujišťováni, že jsme ve vládě kvůli tomu, aby se zjednodušila práce, je tomu tak ve skutečnosti, nebo ne? Já jsem chtěl říct jenom, že ta demotivace těch policistů souvisí s tím, jestli mají prostě pocit po těch 15, 20 letech kromě peněz, finanční, stabilizace a podobně, jestli někdo jim tu práci chce ulehčit, kterou dělají, kterou se naučili velmi dobře, jestli jí ve své podstatě mají jasno, co policie bude nejenom dělat, ale jak se bude rozvíjet, tady narážím na všechny ty organizační změny. Ono totiž, když sloužíte někde na nějakým útvaru a najednou vám /nesrozumitelné/ řeknou něco a za 5 let je to úplně jiná tak, prostě rozumíte, tak nemáte tu míru jistoty a vlastně nevíte, například i v tom kariérním postupu nebo ty věci, na které se specializujete, jestli vám ta policie neudělá zase nějakou takzvaně čáru přes rozpočet. A to jsou prostě věci, které se podílejí na té motivaci, a to jsou ty odchody zkušených policistů. Já si prostě myslím, že tohle to je téma, které se bude muset řešit, to není možné, aby to takhle, aby každý rok odcházelo skoro 2000 policistů, si to spočítejte za 10 let, to je polovina policejního sboru. Ale teď se vrátím k tomu náboru, samozřejmě dochází k obměně, nábor je nesmírně důležitý, jenom mám takový dojem, když pozoruju jednotlivý krajských ředitelství, tak se každý snaží podle toho, jak to umí. To znamená náborová kampaň, z mého pohledu není centralizovaná, otázka, jestli by neměl být trošku profesionálně vedená, jestli každý rok nedochází k nějakým změnám, proč a za jakých okolností chceme koho nabírat, myslím, že není diferencovaná, ale my se furt bavíme o problému Prahy a středních Čech. Já jsem nezaznamenal nikdy, že by prostě třeba i ta náborová kampaň tímhle tím způsobem byla orientovaná.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jako cíleně na Prahu a střední Čechy?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Třeba.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Třeba.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Třeba například. A když je, tak si myslím, že je dělaná lokálně a je to samozřejmě v první řadě odpovědností těch krajských ředitelů, kteří určitě se snaží v tomhle tom směru. Ale já si pamatuji, když jsem začínal v tom vrcholovém vedení, tak prostě tenkrát byla jeden rok opravdu profesionální kampaň, která byla zaměřena také na nábor policistů a fungovala celý rok, 12 měsíců, všichni jsme s tím byli seznámeni, mělo to nějaký jednotné parametry a mám dojem, že tenkrát, když se pak vyhodnocovalo ten, ta efektivita toho, tak se jednoznačně zkonstatovalo, že je to plošné, cílené zaměření, bylo určitě efektivnější než to, co je teď v současné době.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ještě jedna věc, vy jste ostatně otevřel už Prahu a střední Čechy nebo střední Čechy, to se teď řeší to vykrádání domů v okolí Prahy ve středních Čechách a zase argument, policistů je málo. A to je argument, který může za to, že se vykrádají domy ve středních Čechách?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Samozřejmě že máme policistů málo, tak vy jako občan máte pocit bezpečí úplně jiný, když policisty nevidíte, než když byste měl plné početní stavy a měl ty policisty k dispozici při kontrolní hlídkové činnosti a podobně. Jestli dneska ve své podstatě chybí skoro 3000 policistů, policejního sboru, tak skoro 2400 jich chybí na krajských ředitelstvích. A já vám garantuju, že nechybí na těch místech různých specializovaných nebo těch vyšších, chybí na spodku té pyramidy. To je mimochodem věc, za kterou jsem kritizoval vedení ministerstva vnitra, že prostě dopustilo s větším obnosem peněz, kdy se ta policie měla stabilizovat, že se nečekalo na naplnění spodku té pyramidy a doplňovala se ta vyšší místa. Jako ve své podstatě největší problém dneska je, že na obvodních oddělení nemáte policisty nebo je máte ve školách a vrací se vám jako nováčci. Vy tam máte strašně málo zkušených policistů, kteří by je třeba vychovávali. Ale ten problém třeba středních Čech, Prahy ještě souvisí s jednou věcí, je to centralizované, tady máte plno celorepublikových útvarů, když máte někoho dobrého, zkušeného, tak první, co je...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
/Souzvuk zvuků/ hranice Prahy /souzvuk zvuků/.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
No jasně, ale nebudete lákat z Pardubic, Hradce a podobně, jsou to problémy s dojížděním, s přestěhování například a podobně. Tak samozřejmě nejdřív sáhnete do Prahy a do středních Čech. A tohle to vykrádání takzvané, to já jsem samozřejmě zažil jako pražský ředitel a myslím si, že zase centrální útvary celorepublikové, naplňovat se musí, ale v první řadě tak trošku jakoby chybí větší zaměření na to, že tu Prahu a střední Čechy stabilizovat musíte, nejenom těmi penězi, ale i třeba těmi lidmi, které chcete k policii dostat a chcete primárně, aby začali sloužit v Praze, ve středních Čechách. Teď se to řeší posilami. Asi to je opatření, které v tuto chvíli nic jiného nezbývá, ale já se zase vracím k tomu náboru a vůbec k těm podmínkám, že by ta policie měla zvážit, kdy vlastně bude správně doplňovat ten vrchol té pyramidy, jestli vlastně po určitém čase, zejména v tom období před čtyřmi, pěti lety, když policie začala mít více peněz a mohla stabilizovat to prostředí, jestli neměla chvilku počkat než ten spodek pyramidy se naplní těmi počty policistů na základních útvarech.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jestli odcházejí ti zkušenější, ty asi odchází z těch vyšších pater té pyramidy, tak tu díru taky asi nemůžete nechat.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Dobře, ale tak fajn, ale tak bezpečnost v České republice začíná čím? Zejména v období posledních 4, 5 let, kdy klesá kriminalita, no především tím, že si vychováte policisty a že budete mít zajištěný ten spodek pyramidy. Promiňte, to jsou ty obvodní oddělení, to jsou ty dopravní inspektoráty na jednotlivých okresech v jednotlivých krajích. A to je prostě základ. A samozřejmě mně první někdo může říci nebo může mi někdo namítat, no jo, ale ty lidé tam nevydrží, protože například nejsou dostatečným způsobem finančně ohodnocení. Fajn, tak co se poslední 4 roky udělalo kromě plošného přidávání? Abyste třeba trochu diferencoval policisty, kteří jsou na těch nejnižších úrovní. V posledním roce možná, ale v těch předešlých obdobích to bylo, že plošně se přidávalo každému policistovi. Ono když přidáte plukovníkovi anebo policista na té nejnižší úrovni, to je plošně třeba například 10 %, tak to není pro každého stejně. A to si myslím, že tady se otevírají tak trochu nůžky. A já jsem měl pocit, že v určitém čase, a to je ta povinnost toho ministerstva vnitra, že do toho mělo vstoupit a mělo říct, tak vážení, my chceme stabilizovanou policii, ale řekněte, co uděláte pro to, abyste měli dostatek policistů i na těch základních útvarech a jestli je potřeba, je stabilizovat třeba jiným způsobem, než jenom plošným přidáváním, tak to tady mělo nastat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, pojďme krátce ještě k politice, jste předsedou
senátorského klubu ODS. Nejste letitý straník, senátorem jste dva roky, proč vy? To tam nebyl nikdo jiný, nebo to nikdo nechtěl, tak to na vás zbylo?

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Já jsem asi netoužil po tom místě, se stát předsedou
senátorského klubu, nicméně mám pocit, že pro všechny to byla mimořádná.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
/Souzvuk zvuků/ vždycky chce jít dopředu.


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Ok, ale já jsem se rozhodně nepřipravoval na to, že bych měl předseda
senátního klubu, to jsem rozhodně takhle neplánoval. Myslím, že ta situace byla mimořádná, kvůli té smutné události, která nastala a mám takový pocit, že samozřejmě kolegové poté, co byl Miloš Vystrčil zvolen předsedou Senátu, tak přemýšleli o tom, kdo by měl zajistit kontinuitu, kdo by měl pokračovat v řízení toho senátorského klubu. A možná díky tomu, jakým způsobem jsem fungoval do teď, popřípadě tím, že jsem byl první místopředseda, tak se nabízela ta úvaha, že bych v té kontinuitě a v tom řízení toho senátního klubu měl pokračovat. Já jsem to zvážil a musím říct, že to beru jako záležitost, která se týká těchto osmi mimořádných měsíců, do skončení volebního období. A chtěl jsem jenom pomoct tomu, aby ten senátorský klub fungoval tak jako doposud.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Máte pak ještě další 4 roky před sebou, i když předsedové klubů se bude po každých volbách, u voleb se tak chci zastavit, co pro vás bude úspěch v
senátních volbách, doplňuje se každé 2 roky třetina Senátu, letos na podzim je to taky, tak co je pro vás úspěch?

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Byl bych moc rád, kdybychom zůstali nejsilnějším klubem v
Senátu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže 3 mandáty?


Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Ne, prosím, samozřejmě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
O 3 mandáty vám půjde, na druhou stranu v těch minulých volbách
ODS získala 10 mandátů v roce 2018, tak co z toho je úspěch? Ty 3 nebo aspoň tolik co posledně, to znamená 10?

Martin ČERVÍČEK, předseda senátorského klubu strany /ODS/:
Myslím, že
Občanská demokratická strana samozřejmě bude chtít v první řadě obhájit ten počet mandátů, který má teď k dispozici. A máte volby, kde se bude rozhodovat o 27 volebních obvodech. A myslím, že se připravujeme na to, abychom pokud možno v těch volebních obvodech, kde existuje potenciál k tomu, aby uspěl náš kandidát, abychom do těch voleb šli a uspěli tam. To znamená, abychom získali opět pokud možno co nejvíce senátorů, to je cíl určitě každé politické strany. Jestli se tady snažíme dobrat nějakého početního stavu, kolik by to mělo být, tak já si myslím, že to je takové házení čísly. Ale tak jestli v těch minulých volbách ODS byla úspěšná a vlastně oslovila v 10 volebních obvodech jednotlivé voliče a získala důvěru voličů v průběhu volby do Senátu, tak si prostě myslím, že ten trend bychom chtěli zachovat a chtěli bychom asi usilovat hodně o podobný výsledek.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
My budeme muset ukončit náš rozhovor, ony začínají Události totiž, děkuji vám, že jste přišel. na shledanou a Události teď, pěkný večer s Českou televizí.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

předseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje