Sebelépe připravená policie nemůže být každou minutu na všech místech
18. září 2019

Martin Červíček: Sebelépe připravená policie nemůže být každou minutu na všech místech

V Senátu PČR proběhlo veřejné slyšení k petici "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní",na němž jsem nejenom jako zpravodaj Ústavně-právního výboru, ale i jako řadový občan k návrhu novely Listiny základních práv a svobod veřejně vyjádřil i svůj osobní postoj k této věci.

Jsem přesvědčen, že naše země má vynikající zbraňovou legislativu a tu je třeba si uchovat. A jako bývalý policejní prezident moc dobře vím, že sebelépe připravená policie nemůže být každou minutu na všech místech, a že je rozhodně lépe mít legalizované prostředí s více než 300 tisíci držiteli zbraní pod kontrolou, než různými zákazy dopustit zásadní zvýšení počtu držitelů zbraní nelegálních. Nejen právo bránit svůj život s využitím zbraně, ale komplexní zbraňová úprava je již výborně obsažena v zákonných normách. Nám jde o povýšení práva bránit svůj život na ústavní úroveň do Listiny lidských práv a svobod při respektování těchto dobře nastavených podmínek.Na druhé straně návrh obsahující novelu Listiny základních práv a svobod nedává podnět či prostor k živelnému nárůstu ozbrojování – stále zůstávají v platnosti sofistikovaná zákonná kritéria. Jako politik, senátor a v neposlední řadě občan demokratické země jsem, a chci být i nadále přesvědčen, že v demokratické společnosti mají základní lidská práva a občanské svobody stále navrch nad nesmyslnými zákazy a přizpůsobování se jakési „všesvazové“ obecnosti. Děkuji zástupcům LIGA LIBE i všem svým kolegům senátorům napříč celým politickým spektrem, kterým nejenom více jak 100 000 sebraných podpisů občanů v petici, ale i nepokřivené vnímání základních lidských práv a svobod, dalo dostatečný důvod se přípravou návrhu zabývat, anebo jej svým podpisem podpořit (k dnešnímu dni podpořilo návrh 35 senátorů). Pevně věřím, že i dnešní veřejné slyšení přispěje k tomu, že přesvědčíme nejen horní, ale i dolní komoru o smysluplnosti a věcné správnosti tohoto návrhu.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

senátor PČR
místopředseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Více o autorovi