4. září 2019

V Česku má vyšetřovat trestné činy pouze Policie ČR

Již delší dobu se nemohu ubránit dojmu, že takříkajíc „svou“ policii by chtělo mít pomalu každé ministerstvo – obrana vojenskou policii, finance - celní správu a o vnitru v kontextu reorganizace celorepublikových útvarů služby kriminální policie snad hovořit raději ani nebudu. Ale znovu opakuji – jsem přesvědčen, že v 10milionovém Česku má zůstat – resp. mít svrchovanou kompetenci vyšetřovat trestnou činnost pouze jeden bezpečnostní sbor, a to Policie ČR.

Už změny, související s rozšířením pravomocí při vyšetřování trestné činnosti například u Vojenské policie, měly být schváleny po komplexní odborné diskuzi. Od loňského roku mne rovněž znepokojují různé snahy o větší pravomoci bez kontroly soudů při používání operativně pátracích prostředků (odposlechy, sledování apod.). A mohl bych pokračovat, resp. v poslední době registruji například obdobné snahy také u Celní správy.
Takové návrhy rozšiřování kompetencí v trestním řízení a další podobné snahy různých služeb by měly být - pro nás zákonodárce – alarmující ve smyslu nutnosti nejenom zpozornět, ale mnohem více dohlížet a trvat nad dodržováním principu právního státu.
Navíc s ohledem na aktuální společenské klima mohou tato navrhovaná řešení opět svádět k myšlence, zda náhodou nejsou jenom účelovým nástrojem pro snadné získávání informací (a pro potřeby koho?).

Absence důvěryhodnosti při podobném způsobu prosazování nových pravomocí nás totiž zase o něco blíže posouvá ke ztrátě svobod a způsobu života, na který jsme si za poslední léta už zvykli.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček

senátor PČR
místopředseda senátorského klubu ODS
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje