Je současné přidávání pro stabilizaci policie dostatečné?
8. června 2017

Martin Červíček: Je současné přidávání pro stabilizaci policie dostatečné?

(FORUM 24 ) Vláda ČR přichází po třech letech tentokrát s „koncepcí rozvoje policie do roku 2022“ (původní materiál byl resortně v minulém roce schválen do roku 2020) a tvrdí, že už dlouho zde podobný materiál nebyl. Není to pravda. Už v době ekonomických restrikcí se připravovala Bílá kniha policie. I v době minulých vlád vznikaly různé záměry. Příkladem je i v mnoha oblastech nedokončená „Reforma Policie ČR“, což je z pohledu koncepční práce velká chyba.

 
Ve své novodobé největší personální krizi měla policie celkem 38 252 policistů. Tehdejší vedení policie se snažilo nepříznivou situaci stabilizovat a stávajícímu vedení resortu ministerstva vnitra na začátku roku 2014 předávalo policii v počtu 38 640 policistů. Za poslední tři roky, ale policie zaznamenala skutečné navýšení celkových počtů pouze o 1634 policistů a k 1. 1. 2017 měla celkem 40 274 policistů, přičemž na krajích sloužilo 35 164 (+947) policistů.
 
Zmíněné navýšení a přerozdělení policistů považuji absolutně za nedostatečné. Zejména těch 947 policistů na krajích je z mého pohledu žalostně málo. Pyramida se musí budovat zespodu a předpokládal bych, že doplnění krajů bude větší než 58 % z navýšeného počtu policistů.
 
Nelze jen naříkat již více než tři roky, jak obtížně nabíráme do policie nové uchazeče. Existuje kooperace bezpečnostních sborů při náboru nových uchazečů? Sjednotil se přístup při hodnocení psychologických a zdravotních předpokladů? Ale hlavně, co se udělalo pro správné finanční ohodnocení začínajících policistů?
 
Doposud rovnostářské platové navýšení v procentech všem policistům bez jakékoliv myšlenky hlubší motivace má totiž jiný finanční dopad pro plukovníka a jiný pro strážmistra v nejnižších pozicích. Průměrný plat v roce 2016 narostl o 3620 Kč na částku 35 464 Kč. Ovšem v nejnižších stupních policie je významně nižší, 24 544 Kč ve 3. tarifní třídě, 28 549 Kč ve 4. tarifní třídě a 32 172 Kč v 5. tarifní třídě, přičemž v nejvyšších patrech policie se naopak platy pohybují od 2- až 2,7násobku průměru. Mimochodem v nejnižších tarifních třídách (viz 3−5 TT) je zařazeno celkem 18 777 policistů, což je cca 47 % z celkového počtu.
 
Problémem současné policie nejsou jen platy a nábor nových policistů, ale i neschopnost udržet zkušené policisty. Proč odchází poměrně velký počet policistů, když se současní vládní představitelé chlubí, co vše udělali pro stabilizaci policejního sboru.
 
Jistě existuje celá řada důvodů, proč zkušení policisté odcházejí, ale zatímco v roce 2013 skončilo ve služebním poměru 880 policistů, tak v roce 2016 už to bylo 1309 policistů a v posledních třech letech odešlo celkem 3104 policistů. Pokud si k tomuto počtu, který se musí doplnit, připočítáme zaznamenané navýšení počtu policistů za poslední tři roky, máme v současné době u policie 4738 nováčků, kteří při vší úctě nejsou plnohodnotnou náhradou za odcházející policisty, nýbrž řešením pro budoucnost.
 
Nenechme si ale namluvit, že je to jenom kvůli financím. Často se mluví například o financování dovybavení policie. Ale zlepšila se vybavenost policie?! Mají například všichni policisté zasahující na ulici ochranné balistické pomůcky? Jak probíhá tolikrát prezentované přestrojení policistů?! Mají nové uniformy pouze funkcionáři nebo i ostatní policisté, panuje spokojenost policistů s obuví, funkčním vystrojením, dostatkem výstrojních součástek nebo výzbrojí?! Auta se určitě v nějaké podobě nakupují, ale dostatečně pro všechny služby, například pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování sloužící v civilu?!
 
Nezapomínejme na problémy s neřešenou administrativní zatížeností policie nebo neschopností sjednotit informační podporu. Pozornost by si zasloužila i debata o možnostech uplatnění pro vysoký počet vysokoškolsky vzdělaných policistů, kteří vytváří převis nad nabídkou odpovídajících míst apod.
 
Mohli bychom v podobných otázkách pokračovat, ale počkejme si na objektivní hodnocení vedení policie a resortu MV i bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, jak se bude plán koncepce rozvoje policie uplatňovat tentokrát do roku 2022.
 
 
 
Martin Červíček

Martin Červíček

expert pro bezpečnost
náměstek hejtmana

Více o autorovi