3. dubna 2017

Martin Červíček: Život u policie je podobný jako v politice...

(Orlický deník ) Už čtyři měsíce je prvním náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Jeho práce už má první kladné výsledky. Jak se nový náměstek vžil do nové funkce a jaké jsou jeho priority, to nám Martin Červíček, bývalý policejní prezident, prozradil v rozhovoru pro Orlický týdeník.

 

Jak a proč jste se do politiky vůbec dostal?
„Po šestadvaceti letech služby pro veřejnost u policie jsem měl dojem, že chci dosavadní zkušenosti využít ve veřejném životě. Pokud jste takovou dobu v každodenním kontaktu nejen s policií, ale i se státní správou, samosprávou a politikou jako takovou, máte chuť se angažovat a možná změnit věci kolem sebe. Politika mě lákala vždy, proto jsem se rozhodl vstoupit do regionální politiky. Chtěl jsem nabídnout pomoc Královéhradeckému kraji v tom, co dělat umím a na co mě dosavadní kariéra připravila, to znamená řízení, rozhodování a řešení problémů. Po podzimních krajských volbách mám tedy tu čest vykonávat funkci prvního náměstka hejtmana a věnovat se mimo jiné dopravě.“

Nestýská se vám po policejní práci?
„Velmi často se mi stýská. Potkal jsem mnoho spolehlivých a výborných lidí, v posledních deseti letech jsem měl možnost se podílet na strategickém řízení v různých pozicích, včetně pozice policejního prezidenta. Velmi často vzpomínám, ale došel jsem k poznání, že chci něco ve svém životě změnit, pustil jsem se proto do další práce, která mě baví a kde mohu využít své schopnosti a zkušenosti. U policie není také všechno takzvaně nalajnované, jak si laická veřejnost představuje, musíte zlákat kolegy pro své plány, neodkládat vzniklé problémy a jít za nějakým cílem. To je v politice hodně podobné, alespoň takto to cítím po třech měsících ve vedení kraje.“

Využíváte tedy dosavadní zkušenosti, ale setkáváte se určitě i s novými skutečnostmi. Jako radní jistě rozhodujete i o jiných záležitostech, než je doprava a dopravní obslužnost, za které plně odpovídáte. Jak se s novou problematikou sžíváte?
„Náměstek odpovědný za dopravu se musí samozřejmě věnovat především dopravní infrastruktuře nebo autobusové a drážní dopravě. Škála kompetencí v tomto úseku je ovšem široká. Co se týče odborných věcí, mám kolem sebe tým odborníků, kteří dopravě rozumí a velmi mi pomáhají. Považuji se navíc za velmi pracovitého člověka, takže během uplynulých tří měsíců jsem získal řadu informací, abych mohl správně reagovat na jednotlivé problémy, například řešení dopravní obslužnosti. Kraj má za sebou nepovedený tendr na autobusovou dopravu, vůbec nemá koncepčně připravený rozvoj dopravní infrastruktury v kraji – opravy krajských silnic, nebyla podle mě ani dostatečně připravená spolupráce se státem v souvislosti s rekonstrukcemi dálnic a silnic první třídy. Myslím, že mnoho věcí se musí změnit, a to i v souvislosti se správou a údržbou silnic. V neposlední řadě nás čeká také rozhodnutí v takové zásadní věci, jakou je budoucnost drážní dopravy v kraji po roce 2020. Drážní doprava nás totiž bude v kraji stát od roku 2020 o sto milionů ročně více. Předpokládám, že budeme na zajištění vlakové dopravy dávat půl miliardy korun. Dají se očekávat zvýšené náklady na autobusovou dopravu, kde už dnes platíme 350 milionů korun. To je 800 a 900 milionů, které vynakládáme na dopravní obslužnost. To jsou věci, které jsou spojené nejen s koncepcí a strategií, jak mají fungovat, ale i s ekonomickým aspektem. Tato problematika je mi hodně blízká, považuji ji za jeden ze svých prioritních úkolů.“

Nedávno proběhlo v Dobrušce jednání o dopravě, respektive železnici, na ministerské úrovni. V tom se angažuje i kraj?
„Byl bych velice rád, kdyby se podařilo rekonstruovat železnici v některých úsecích, které jsou pro nás naprosto klíčové. Například trať Hradec Králové – Choceň, jako záložní trasu koridoru Praha – Česká Třebová, nebo trať Hradec Králové – Trutnov, kde se vynaložily obrovské finance už v minulých letech, ale projekt je alespoň z mého pohledu pokud jde o komfort a rychlost spojení dosud nedokončený. Dále je třeba řešit Týniště nad Orlicí – Meziměstí, kde je také nutno investovat, aby mohly jezdit na kvalitnější trati lepší a rychlejší vlaky. To je primární věc, o které jednáme nejen s ministrem dopravy, ale především se SŽC. Nestačí mně jen výhledy do příštích let, že se tam budou investovat další miliardy. Byl bych rád, kdyby zástupci státu o tom přestali jen mluvit, ale aby stát do těchto železničních úseků co nejdříve investoval. Jestli bude realizovaná nadstavba a budeme se bavit o železničním spojení do Polska, případně o dalších věcech, jako je takzvaná Vysokovská spojka, která by mohla spojit Hradec Králové a Meziměstí daleko efektivněji než dnes – to jsou vše zatím vize. Zůstaňme na zemi, pojďme se spíš věnovat investicím ve střednědobém horizontu. Mám naplánovanou schůzku s ministerstvem dopravy, kde s ním o tom chci hovořit.“

O některých prioritách jste se již zmínil, jaké další věci k nim patří?
„Pro mě je absolutní prioritou získat co nejvíce peněz z různých zdrojů na investice do silnic. To bylo podle mě v minulosti zanedbáno, dvě miliardy za čtyři roky do našich krajských silnic považuji za malou sumu. Chtěl bych, aby se tyto prostředky minimálně zdvojnásobily, to je můj první úkol. Druhý můj zásadní úkol je zajistit dopravní obslužnost kraje, zmíněné autobusy a železnice. Čekají nás zásadní rozhodnutí: jak bude probíhat autobusová a železniční doprava a kolik nás bude stát. Není to jen o soutěži a papírech, ale o zdravém selském rozumu a komunikaci s partnery, kteří dopravu budou zajišťovat. Vzpomeňme na hrozící stávku řidičů autobusů, to je věc, kterou Královéhradecký kraj zvládl. Stálo to ale tři měsíce práce, než se vyřešilo nesmyslné nařízení vlády, které nám – jako kraji a dopravcům – určovalo, jaké mají být platy řidičů autobusů. Jsem přesvědčený, že se jim mají platy zvýšit, ale ne hloupým a nesmyslným nařízením, které problematicky vstupuje do uzavřených smluv.

Třetí klíčovou oblastí je pro mě přiblížení takzvaného úřednického světa reálnému životu. Nemohu se smířit s tím, že v některých věcech hledáme větší problémy, než tam ve skutečnosti jsou, že je něco několik let nějak nalajnováno a už to nikdy nepůjde změnit vůbec, nebo jen s velkými obtížemi – například úklid a údržba silnic. Nebo plánování silničních staveb. Život úředníka je těžký, nese velkou odpovědnost, ale musí se přiblížit normálnímu fungování v realitě. Vidím to při kontaktech se samosprávou, jak si stěžujeme na státní správu, a to chci minimálně v oblasti dopravy změnit.

V neposlední řadě člověk v pozici prvního náměstka by měl takzvaně krýt záda hejtmanovi, prvnímu muži v kraji, který rozhoduje o mnoha věcech. Pokud k tomu budu přizván, rád mu pomohu. Nevyhýbám se řešení čehokoli. Často se na mě obracejí starostové s problémy, které vůbec nesouvisejí s dopravou. V tomto směru bych rád pomáhal i dál.“

Hovořil jste o opravách silnic, mohl byste zmínit některé hlavní chystané opravy v Podorlicku?
„Letos bychom na krajských silnicích, kde je investorem kraj, mohli proinvestovat víc než 900 milionů korun. Na Rychnovsku chceme dokončit stavby Albrechtice – Borohrádek, které započaly loni, zahájit stavbu Voděrady – Lično za zhruba 100 milionů korun. Zahájíme první etapu oprav silnice Ledce – Opočno, předpokládáme, že začne oprava komunikace v Dobřanech, na niž jsme zajistili finance z různých zdrojů. Čekají nás i opravy mostů, a to v Rybné nad Zdobnicí, budeme pokračovat v rekonstrukci komunikace Lokot – Lipovka a mohl bych pokračovat. Za zmínku stojí, že jsme na Rychnovsku získali možnost investovat do nových technologií, takže budeme pokládat mikrokoberce, to je na silnici Bačetín – Kounov, v okolí Valu, Domašína a Spáleniště. Opravených komunikací by mělo být dost. Nezáleží jen na tom, zda na ně seženeme peníze, ale musíme dát společně dohromady harmonogram s ŘSD, abychom se v některých opravách nekřížili s termíny oprav státních silnic. Na začátku roku jsme jednali, jak kdo začne stavět, jaké budou objížďky, co chystá kraj a co ŘSD. Doufám, že tak budou všechny trasy průjezdné, byť někde třeba i s problémy. Silnice se jednou opravit musí, prosím proto o trpělivost a ohleduplnost, abyste hlavně dojeli v pořádku tam, kam míříte.

Na závěr se vás zeptám, jak po práci relaxujete, jaké máte koníčky?
„Moc času na odpočinek mi nezbývá, ale především rád sportuji. Jsem motorkář, pokud mi to čas dovolí, rád si vyjedu někam na motocyklu, to je pro mě opravdu relaxace a pomáhá mi to takzvaně dobíjet baterky.“

 

autor + foto: Irena Voříšková, Orlický týdeník

Martin Červíček

Martin Červíček

expert pro bezpečnost
náměstek hejtmana

Více o autorovi