Policie není jen o specializovaných útvarech
10. června 2016

Martin Červíček: Policie není jen o specializovaných útvarech

Koncepce o rozvoji policie - Eurozpravy.cz

Rozpoutaná politická šarvátka o slučování ÚOOZ a ÚOKFK, následně o vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu na mě působí jako znovu opakující se otevření Pandořiny skříňky se stejným scénářem a předpokládám i se stejným výsledkem. Dlouhá léta se totiž diskutuje o podobě specializovaných útvarů služby kriminální policie. Kdykoliv se však toto téma objeví na scéně, strhne se neuvěřitelná polemika podle zásady „cui bono“. 

Zažil jsem podobné diskuze v policii v pozici odpovědného náměstka policejního prezidenta a i v roli samotného policejního prezidenta. Vím moc dobře, že reorganizační změny uvnitř policie směrem k uniformované policii, krajským ředitelstvím apod. uděláte bez velkých problémů a prakticky stranou zájmu odborné veřejnosti. Správně otevřít Pandořinu skříňku s názvem specializované útvary služby kriminální policie a vyšetřování chce ovšem nejenom odvahu a vizi, ale hlavně odhodlání absolvovat náročnou diskuzi napříč politickým spektrem, odbornou veřejností a uvnitř samotné policie. Je velmi důležité vnímat argumenty pro a proti, věcné závěry analýz a vyhodnocení a hlavně přesvědčit všechny dotčené policisty, že hledáte správný životaschopný systém, který nenaruší to dobré, co ještě v policii existuje, ty vynikající odborníky dělající svou práci, jak nejlépe dovedou, bez ohledu na jakékoliv hrátky kolem. Je ale úplně zbytečné a hloupé začínat diskuzi o funkčnosti a správném nastavení otázkami o personálním obsazení.

Vyvolání polemiky mezi jeho zastánci a odpůrci a s tím spojené mediální hrátky ale nakonec vždy dostatečně zastraší odpovědné osoby a nikdo se už neodváží k zásadní reorganizaci nebo k potřebným dílčím změnám. Přitom je určitě správné čas od času v odborné debatě o podobě a funkčnosti policie minimálně pokračovat a shodnout se na správném modelu fungování specializovaných útvarů.  Mimochodem, není to jenom o obou zmíněných útvarech, nějak se zapomnělo na Národní protidrogovou centrálu, která k těmto výkonným specializovaným útvarům také patří. Ostatní útvary služby kriminální policie a vyšetřování spadající pod působnost policejního prezidia jsou pouze servisní, žádné trestné činy nevyšetřují, ale jsou z hlediska podpory činnosti nesmírně důležité. Jejich slučování pod jednu střechu by asi bylo nepraktické, ale odborná diskuze o správném modelu fungování těchto složek by měla být nedílnou součástí úvah o tom, co policie potřebuje a veřejnost očekává. 

Už jen kvůli tomu, že se mění bezpečnostní situace, že dříve stanovené kompetence a odpovědnost za rozpracování jednotlivých policejních problematik ne vždy odpovídají současným hrozbám, ale hlavně kvůli tomu, že je důležité průběžně vyhodnotit efektivitu systému činností všech útvarů policie, přičemž je odpovědností vedení policie na to případně reagovat.

Věcná příslušnost, odborné kompetence, definování oblastí problému a rizik v boji proti organizovanému zločinu a závažné trestné činnosti, spolupráce s ostatními útvary policie, systém podřízenosti a samotná organizační struktura zmíněných útvarů v policii, potřebný počet policistů, způsob spolupráce se státními zastupitelstvím, dosavadní výsledky a efektivita všech specializovaných útvarů, tak to je jenom příklad zásadních věcí, které se musí správně zhodnotit a nastavit.

Možná to nakonec nemusí skončit vytvořením například Národního centra boje proti organizovanému zločinu, ale třeba jinými potřebnými změnami, které povedou ke zlepšení efektivity, k odstranění problému ve fungování těchto specializovaných útvarů a k zlepšení spolupráce nejenom se státním zastupitelstvím ale i uvnitř policie. 

 

Zdroj http://domaci.eurozpravy.cz/armada-a-policie/158248-martin-cervicek-koncepce-o-rozvoji-policie-neni-jen-o-specializovanych-utvarech-policie/

Brig.gen.v.v. Mgrr. Martin Červíček

Brig.gen.v.v. Mgrr. Martin Červíček

lídr kandidátky do krajských voleb 2016

Více o autorovi