Sociální dávky budeme rozdělovat adresně
20. dubna 2018

Sociální dávky budeme rozdělovat adresně

(www.ods.cz/ustecky ) ODS zahájila ve čtvrtek 19. dubna v Ústí nad Labem sérii kulatých stolů s odborníky a zástupci samospráv, jejichž cílem je získat podněty z praxe a odborná stanoviska pro tvorbu programu pro komunální volby. Ten by měl obsahovat základní představu ODS o fungování samospráv a řadu návrhů na změny v legislativě, které by výkon správy obcí a měst zjednodušily a zefektivnily.

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci programového bloku nazvaného „Veřejné služby pro kvalitní život“ a jeho tématem byla zejména problematika fungování systému sociálních dávek. Zástupci občanských demokratů i odborné veřejnosti se shodli na tom, že současný systém je neefektivní a dávky je třeba rozdělovat adresně těm, kteří je skutečně potřebují. Zároveň došli k závěru, že stát musí zjednodušit agendu sociálních odborů a více motivovat jejich zaměstnance.

Vítám příležitost k diskuzi s odborníky a lidmi z praxe, která dnes proběhla. Během jednání padla řada otázek, které je třeba řešit, především v sociální oblasti. Naším cílem je shromáždit poznatky o těch nejpalčivějších nedostatcích a problémech, s kterými se města a obce potýkají a které bychom mohli legislativní iniciativou změnit,“ uvedl k hlavnímu účelu kulatého stolu garant programové oblasti veřejných služeb pro kvalitní život ve městech a obcích a poslanec za ODS Jan Bauer.

O zkušenosti z regionu se podělil poslanec občanských demokratů za Ústecký kraj Karel Krejza: „V našem regionu je řada míst s velkou koncentrací nepřizpůsobivých občanů. Svou vinu na tom nese i špatný systém sociálních dávek, který tyto lidi nenutí ke změně životního stylu. S tím souvisí dále také vysoká kriminalita. Stát musí začít více hledět na to, komu prostředky vybrané z daní rozděluje a jak s nimi tito lidé nakládají, a klást také důraz na postih za podvody a drobnou kriminalitu.“

„Stále nevyřešeným problémem je rozbujelý obchod s chudobou, který je dán složitostí systému přídavků na bydlení. Tento systém je třeba nejen zjednodušit, ale tyto dávky musíme zastropovat, stejně jako řadu dalších dávek, protože neslouží svému účelu,“ doplnil bývalý starosta Neštěmic a exnáměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Tošovský.

Na magistrátu řešíme problémy spojené se zneužíváním sociálních dávek poměrně často. Stejně tak se stále více potýkáme s nedostatkem zaměstnanců na sociálním odboru, odkud lidé odcházejí, když vidí, že jejich práce, která navíc není adekvátně ohodnocena, nepřináší své ovoce. Vítám, že se ODS rozhodla tomuto tématu věnovat a věřím, že po volbách budeme schopni realizovat návrhy, které dnes zazněly,“ uzavřel ústecký zastupitel za ODS Libor Turek.