Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Edvard Kožušník

předseda oblastního sdružení

Lumír Vadovský

místopředseda oblastního sdružení

Lucie Bartošová

členka oblastní rady

David Futschik

člen oblastní rady

Jiří Kittner

člen oblastní rady

Petr Olyšar

člen oblastní rady

Dan Ramzer

člen oblastní rady

Lucie Židková

členka oblastní rady