Co týden dal nebo vzal senátorovi a hejtmanovi Královéhradeckého kraje
19. prosince 2021

Martin Červíček: Co týden dal nebo vzal senátorovi a hejtmanovi Královéhradeckého kraje

Předposlední předvánoční týden byl velice náročný, ale doba je složitá, proto jsme před koncem roku museli rozhodnout mnoho problému, které se týkají nás všech.

Pondělí

…porada vedení kraje, která byla například o aktualizaci zásadních investičních záměrů v oblasti kultury a inovací. Museli jsme se dohodnout na výši peněz, které účelně, a hlavně postupně budeme dávat do projektové přípravy. A také jsme byli seznámeni s aktuální závěry řešení sporu CEP a Náchodská nemocnice.

…Rada KHK se 137 body programu, především majetkového a investičního charakteru, ale i k dopravě či ostatním oblastem. A protože to byla poslední rada v tomto roce, dovolím si zdůraznit, že díky přípravě všech radních, organizačnímu zajištění, které perfektně připravují kolegové z úřadu, a v případě potřeby i připravených úředníků z kraje, pobíhalo každé ze 40 zasedání rady a 7 zastupitelstev věčně a efektivně aneb neseděli jsme pokaždé dlouhé hodiny, abychom se dohodli. CHCI ZA TO VŠEM MOC PODĚKOVAT!

…mezi nominacemi na osobnosti Královéhradeckého kraje za rok 2021, jimž budeme s ohledem na epidemickou situaci ocenění předávat až na jaře v roce příštím, nesměla chybět úspěšná tenistka Kateřina Siniaková. A protože na jaře bude opět ve světě obhajovat své sportovní dovednosti, pozval jsem ji k převzetí ocenění na KÚ ještě před jejím odletem. Bylo mi potěšením předat této mladé sportovkyni Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně. (více – viz můj úterní příspěvek)

Úterý

… videokonference hejtmanů s ministerstvem zdravotnictví o systému očkování dětí. Osobně se domnívám, že pokud chce někdo DOBROVOLNĚ očkovat své dítě, je nejlépe, aby tak učinil u svého dětského lékaře. Nicméně tam, kde dětští lékaři nebudou chtít a bude tento zájem, zařídíme možnost očkování dětí i v nemocnicích.

Nadále také preferuji, abychom zvládli hlavně dobrovolný zájem o očkování třetích dávek u rizikových skupin s ohledem na věk a případné zdravotní komplikace. Informuji také, že ve dnech 24. - 26.12. a 1.1.2022 očkování v našem kraji probíhat nebude.

Co se týká vývoje epidemie v našem kraji, v posledních dnech je zde klesající trend nových případů a díky tomu se určitě zlepší situace i v našich nemocnicích. Nová mutace omikron však znamená, že stát se teď musí soustředit na testování a sekvenci, trasování apod. A stále platí, buďme obezřetní a ohleduplní vůči sobě i svému okolí, neboť to je nejdůležitější prevence do budoucnosti.

…zasedání Ústavně právního výboru, na němž jsme projednávali např.:

tzv. hornický zákon (změny výnosů úhrad z povrchového dobývání hnědého uhlí a z těžby ostatních nerostů ve prospěch dotčených krajů - z povrchové těžby) – doporučili jsme ke schválení, i když já jsem spíše proti neb, byť v malých objemech, ale měníme skladbu celkového RUD, v němž je mnoho jiných nespravedlností, jež lze vyřešit pouze systémovou změnou a ne jenom drobnými na sebe se vršícími úpravami.

exekuční řád (zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů), kdy s tím prozatím ale nová vláda ve svém programovém prohlášení nepočítá. Díky poslední novelizaci je v exekučním řádu mnoho změn a je tedy nejprve potřeba nechat si na ně praxi zvyknout. Vzniká tak prostor pro další systémovou diskuzi ohledně tohoto principu.

…odpoledne na kraji jednání Regionální stále konference Královéhradeckého kraje (účastníky byli krom zástupců kraje představitelé Svazu měst a obcí ČR, CzechInvestu, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj ČR …). A jen na úvod – v čerpání financí z IROP do roku 2020 jsme nejúspěšnější - v přepočtu na 1 obyvatele kraje, je to cca 19 tisíc Kč. Novým nástrojem, který pomůže v oblasti dopravy, středních škol, zdravotnické záchranné služby a sociálních služeb, je Regionální akční plán. Nově máme možnost čerpat z Národního plánu obnovy, například na revitalizaci brownfieldů (například pevnost Josefov). Shodli jsme se, že však potřebujeme znát konkrétní podmínky podpory, se kterými je úzce spjata projektová příprava a v tomto smyslu silně apelujeme na národní úroveň. Cílem RSK pro další období je rovněž podpora aktivit řešících hospodářsky a sociálně ohrožená území, mezi něž v našem kraji patří Broumovsko a Královédvorsko. Silnými partnery pro rozvoj regionu budou i v dalších letech místní akční skupiny (nástroj CLLD) a Hradecko-pardubická aglomerace (nástroj ITI). Projednali jsme také aktivity v rámci Chytrého regionu (www.chytryregion.cz), mezi něž patří např. Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK, jenž získal první místo v národní soutěži Egovernment The Best. Pro obce je připraven nový nástroj Rozcestník pro starosty, který usnadní starostům jejich práci, orientaci v úředních povinnostech. Jsou otevřeny další vzdělávací moduly v Akademii Chytrého regionu a v roce 2022 bude vyhlášeno další kolo soutěže "Buďte inspirací" 2022. Více informací k RSK najdete na www.rskkhk.cz.

Středa

…18.schůze Senátu PČR, jejíž součástí bylo slavnostní připomenutí 25. výročí vzniku Senátu PČR (2 500 projednaných zákonů, 600 vrácených poslanecké sněmovny a 300 z nich bylo nakonec opraveno, tedy každý osmý doznal změn díky práci senátu). Senát PČR je důležitou ústavní institucí v zemi, překážka autoritářského stylu vládnutí a je silným a nezávislým hlasem, zejména v okamžicích, kdy ostatní šeptají nebo se bojí promluvit.

Projednány a schváleny byly návrhy zákonů :

o poskytování ošetřovného v souvislosti s opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 (od 1.11.2021 do 28.2.2022 výše ošetřovného 80 % denního vyměřovacího základu),

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (do 28.2. příspěvek 370 Kč na 14 dní nařízené karantény,

o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (činnosti významně dotčené - pokles tržeb nepřekračující 70 procent průměrné měsíční výše těchto příjmů viz 1000 Kč denně) - podrobněji viz můj středeční příspěvek

Dále jsme projednali:

balíček dokumentů proti financování terorismu, který obsahuje rekodifikaci evropské legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Bohužel jsem přesvědčen, že dochází k institucionální roztříštěnosti a špatné koordinaci na úrovni EU, a proto jsem pro balíček jako celek, nehlasoval. Nicméně většinou v senátu byl schválen.

balíček dokumentů k oblasti veřejného zdraví s informacemi k Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví HERA.

informace vlády k jednání na Evropské Radě (covid, ceny energií, bezpečnost a obrana, vnější aspekty migrace, vnější vztahy viz krize s Běloruskem). Za senátorský klub ODS jsme oficiálním usnesením apelovali i proti některým kolegům ze senátu na to, že máme trvat na zařazení atomové energie jako nadále schválené aktivity pro země EU.

návrh Evropské komise na zmírnění dopadu nárůstu cen energií. Bohužel tyto návrhy jsou naprosto nekonkrétní a nepřináší žádné řešení situace. V této souvislosti budeme vyzývat EK, aby okamžitě zastavila obchodování s emisními povolenkami do doby, než se směrnice pro jejich obchodování rozumně upraví.

Dále se chceme zabývat otázkou uznání jaderné energie jako bez emisního zdroje, přesně v souladu s tím, jak se dohodli zástupci V4 a Francie začátkem tohoto týdne. Viz schválené usnesení, které řeší uznání jaderné energetiky jako součást řešení při dekarbonizaci ekonomiky.

zákon o mezinárodním právu soukromém – konkrétně možnost osvojení dítětem stejnopohlavním párem v ČR na základě rozhodnutí cizozemského soudu. Osobně jsem přesvědčen, že pokud se o tom má jednat, přičemž konstatuji, že podobnou úpravu nepodporuji, tak jedině prostřednictvím legislativních změn občanského zákoníku s ohledem i na jiné možnosti, a vždy primárně s ohledem na princip nejlepšího zájmu dítěte. Připomínám, že se primárně bavíme o právu dítěte a platí, že v Listině lidský práv a svobod je mimo jiné právo dítěte znát svého otce a matku, což s tímhle není v souladu. Pro tento návrh jsem nehlasoval.

Čtvrtek

…krom běžné operativy na KÚ také úprava pravidel pro očkování dětí od 5 – 11 let, jež bude nově možné krom dětských lékařů také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (od 21. 12.), Oblastní nemocnici Trutnov (od ledna) a Oblastní nemocnici Náchod (od 23. 12.). V centrálním registračním systému pro očkování tak přibude možnost registrace na očkování pro tuto kategorii. Očkování bude probíhat jednou týdně a vždy za přítomnosti dětského lékaře.

...a protože se blíží přelom roku, informuji také o tom, že za kraj budou obdarováni (5.000 Kč) první novorozenci (první chlapeček a první holčička), kteří se v roce 2022 narodí na území KHK bez ohledu na to, ve kterém zdravotnickém zařízení přijdou na svět.

Dosud získávala dar miminka narozená v krajských porodnicích. Podmínkou je ale trvalé bydliště nebo faktický pobyt na území kraje. Je to symbolické poděkování, nicméně kraj se s ohledem na nepříznivý demografický vývoj soustředí i na další podpory mladých rodin a prostřednictvím svých dotačních programů usiluje o zlepšování infrastruktury v našich obcích a městech, což pomáhá bránit odchodu mladých lidí do velkých měst.

…a tohle mi udělalo velkou radost: https://zdopravy.cz/ceske-drahy-nakoupi-dalsich-33.../

Potvrzuje to správné rozhodnutí o harmonogramu dohodnutého tendru/smluv na provozování železniční dopravy s ohledem na cíl, aby v našem kraji od roku 2024 začala 70% obměna vlaků jezdících v našem regionu.

Pátek

…otevření dvou úseků dálnice D11 ve směru od Hradce Králové na Jaroměř. Jsem přesvědčen, že 22,5 km nové části dálnice výrazně ovlivní bezpečnost dopravního provozu v tomto úseku a cestovní komfort. (více – viz můj páteční příspěvek)

…porada pracovní skupiny krajského týmu covid-19 k vývoji epidemie v našem kraji, přičemž sedmidenní nárůst nových případů covid-19 je 4 040 případů nákazy (tedy téměř o 900 méně než v předchozím období). Počet hospitalizovaných s covidem-19 neroste, k pátku je to 237 pacientů s covidem-19, 47 z nich vyžadovalo intenzivní péči zdravotníků. Z celkové populace kraje starší 16 let je alespoň jednou očkováno přes 73 %.

Vedle deseti očkovacích míst mají lidé v kraji možnost nechat se očkovat v ordinacích 158 praktických lékařů. Jejich seznam je dostupný na www.kr-kralovehradecky.cz/praktici.

…ve zbytku dne mne čekala ještě řada zajímavých setkání, například s předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství, s níž jsme diskutovali nad ochranou přírody, zemědělství v našem kraji a o dalším postupu v problematice ochrany vlka.

…o veřejné autobusové dopravě v našem kraji a plnění smluvních podmínek jsem jednal s generálním ředitelem Busline.

Sobota, neděle

…připomněli jsme si deset let od úmrtí Václava Havla, a to v době, kdy je více než patrné, jak osobnost někoho takového v naší společnosti moc chybí. Nemuseli jsme s ním ve všem souhlasit, nebyl dokonalý, ale jeho velká jednota slova a činů, otevřenost, se kterou říkal své názory a za nesouhlas s nimi nikoho neodsuzoval, byly skutečnými demokratickými principy, kterými se dnes mnohdy oháníme, ale jejich skutečný význam odmítáme přijmout či naplnit.

Na Václava Havla jsme vzpomněli i v Senátu. Jeho odkaz byl také obsažen v deklaraci, kterou, jak jsem výše zmínil, jsme podepsali ve středu u příležitosti výročí vzniku senátu, jehož prvořadým úkolem je chránit demokracii a dodržování ústavních práv a povinností. Mimo jiné se v ní také říká:

„…Nikdo se nesmí cítit zapomenut a přehlížen pro své názory či sociální postavení. Senátoři pocházející z 81 volebních obvodů jsou předurčeni právě k tomu, aby do nejvyšších pater politiky přenášeli hlasy z centra i periferie, hlasy slyšitelné, také však hlasy, které je potřeba zesílit. Nejde ale jen o jednostranné působení ve směru od občanů k politice. Důležité je rovněž informování občanů o tom, co a proč se v politickém prostředí děje a jak souvisí s jejich životy. Bez toho mohou demokratické procedury působit jako jen málo srozumitelné a samoúčelné. Vývoj ve světě v posledních letech ukazuje, že svoboda, demokracie, ba ani život sám, nejsou samozřejmostí. Ztratíme-li to ze zřetele, můžeme o ně přijít. Být senátorkou či senátorem českého Parlamentu znamená závazek tyto hodnoty aktivně provždy prosazovat a chránit.“

…víkend jsem jinak samozřejmě strávil s rodinou a přípravami na nejhezčí svátky v roce. Přeji Vám krásný zbytek poslední adventní neděle a do příštího týdne co nejvíce pohody a co nejméně shonu.

Více informací naleznete také na Facebooku.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
senátor PČR
předseda senátorského klubu ODS
člen výkonné rady ODS

Více o autorovi