Dokáže město Hradec Králové využít budovy Medium v Masarykově ulici?
14. ledna 2020

Alexandr Hrabálek: Dokáže město Hradec Králové využít budovy Medium v Masarykově ulici?

Jistě je známo, že o tento objekt ubytovny Fakultní nemocnice se zajímá celá řada institucí s myšlenkami na nejrůznější využití, v obyvatelích přilehlých domů často vzbuzujících neklid a podezření. Obávají se především toho, že by se objekty mohly stát ubytovnou lidí se zásadně odlišnými kulturními návyky, což by mohlo způsobit nepohodu a zbytečný rozruch v této jinak hezké části našeho města. Navíc, toto možné využití zneklidňuje i nás ve vedení města, protože samozřejmě víme, že město trpí nedostatkem bytů pro vlastní občany a budovy, resp. prostory v nich, by mohly posloužit jako např. sociální byty pro matky s dětmi, které byly nuceny opustit dobrodiní azylového domu, byty pro seniory, startovací byty pro mladé lidi či jako bydlení pro osoby se zdravotním hendikepem včetně nezbytné obslužné infrastruktury.

Vedení města, vedeno právě těmito pohnutkami, zahájilo jednání s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, současným majitelem těchto objektů, o jejich smysluplném využití a mohu říci že se rýsuje cesta, která bude prospěšná oběma subjektům, tedy městu i nemocnici.

Spočívá v tom, že zatímco nemocnice potřebuje nové parkovací plochy pro své zaměstnance či dojíždějící pacienty, město jí právě proto může nabídnout nově vybudované parkoviště včetně pozemku, na kterém je zřízeno a bude-li nám i občanům města nakloněn ministr zdravotnictví a tuto směnu se po souhlasu zastupitelstva města podaří uskutečnit, získá město více než stovku bytů, které po rekonstrukci budou moci sloužit účelům, které byly výše vyjmenovány. Dlužno poznamenat, že parkoviště bylo městem vybudováno jako snaha řešit tristní situaci s parkováním v okolí nemocnice a na rekonstrukci bytů se budeme snažit získat významnou dotační podporu.

Domníváme se, že jsme nalezli cestu, která pomůže městu významným způsobem řešit svízelnou bytovou otázku týkající se celé řady jeho obyvatel a Fakultní nemocnici Hradec Králové přinese komfort pro pacienty a možnosti dalšího územního rozvoje, který je právě pro naše občany podmínkou a zárukou kvalitní péče o jejich zdraví.

Prof.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Prof.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor statutárního města Hradec Králové

Více o autorovi