O stavbu fotbalového stadionu se zajímá 12 firem
29. listopadu 2019

Jiří Bláha: O stavbu fotbalového stadionu se zajímá 12 firem

na předběžné tržní konzultace, které se dnes konaly k zakázce na stavbu fotbalového stadionu v sále Jana Letzela v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se dostavilo všech 12 přihlášených potenciálních zájemců. Představitelé města a administrátor prezentovali zúčastněným okolnosti zakázky, kterými jsou stanovený limit zakázky 605 milionů korun bez DPH, územní a stavební povolení v právní moci.

„Město chtělo od zúčastněných zájemců znát jejich stanovisko, jak pokračovat v případném dalším vyhlášení výběrového řízení, zda metodou standardní s upravenou dokumentací, metodou Design and Build nebo Design and Build and Operate a s možností zapracování multifunkce. Z příspěvků zúčastněných potenciálních dodavatelů vyplynul závěr, že v případě vyhlášení metodou Design and Build by většina uvažovala o přihlášení se do takové soutěže,“ hodnotí Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic. Nyní bude město analyzovat výstupy z předběžných tržních konzultací. O dalším vývoji ohledně zakázky na výstavbu fotbalového stadionu bude informováno zastupitelstvo města v prosinci. Na začátku března by měla být zastupitelstvu města předložena varianty řešení této problematiky.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha

Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora statutárního města Hradec Králové
člen oblastní rady ODS Hradec Králové
předseda KMS
člen rozhodčí komise ODS

Více o autorovi