Fotbalový stadion má stále šanci, další etapou je předběžná tržní konzultace
25. listopadu 2019

Jiří Bláha: Fotbalový stadion má stále šanci, další etapou je předběžná tržní konzultace

Ve čtvrtek 28. listopadu se v jednacím sále Jana Letzela v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bude konat předběžná tržní konzultace k zakázce na stavbu fotbalového stadionu, do které se přihlásilo 12 zájemců. Město již má kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby a platné stavební povolení. Výše zakázky nesmí přesáhnout hranici 605 milionů korun bez DPH, kterou stanovilo zastupitelstvo města.

Předběžná tržní konzultace (PTK) bude vedena se všemi dvanácti přítomnými dodavateli současně. „Stavbu fotbalového stadionu nechceme vzdát, chceme vědět, co je nejlepší udělat pro to, aby mohlo skutečně dojít k realizaci. Vyhlásili jsme proto předběžné tržní konzultace, do 18. listopadu se do nich mohly hlásit firmy a přihlásilo se jich celkem 12, což považuji za velmi pozitivní a lze z toho vyvodit, že o zakázku zájem je. Rozhodli jsme se uspořádat PTK se všemi přihlášenými dodavateli současně, což jen potvrzuje transparentnost celého procesu,“ zdůrazňuje Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic. V rámci PTK budou zájemcům kladené dotazy ohledně realizace stavby. „Chceme například řešit možnost zadání zakázky metodou Design and Build a chceme také zjistit, jak by tato forma případným dodavatelům mohla vyhovovat. Ověřit chceme také dosavadní projektovou dokumentaci, zda s ní dodavatel může pracovat nebo ji bude třeba nějak zásadně změnit,“ říká Bláha. Město chce mimo jiné zjistit podmínky, za jakých je možné vybudovat fotbalový stadion jako multifunkční arénu. Účast na PTK je možná pouze pro přihlášené potenciální dodavatele, po skončení jednání se bude pracovat na analýze zjištěných skutečností. „Budeme se snažit vyhlásit novou zakázku takovým způsobem, aby vyhovovala co nejširšímu spektru možných dodavatelů. Na březnovém jednání zastupitelstva mám předložit možnosti, jak postupovat dál, chtěl bych ale už dříve vědět, jaká forma zakázky bude pro co možná největší počet potenciálních dodavatelů přijatelná,“ doplňuje Bláha.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha

Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora statutárního města Hradec Králové
člen oblastní rady ODS Hradec Králové
předseda KMS
člen rozhodčí komise ODS

Více o autorovi