Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jitka Horáková

předsedkyně oblastního sdružení

Jiří Kalous

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Horyna

člen oblastní rady

Jaroslav Chroust

člen oblastní rady

Petr Šošško

člen oblastní rady