Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Chalánek

předseda místního sdružení

Milan Foukal

místopředseda místního sdružení

Martina Hladíková

místopředsedkyně místního sdružení

Ondřej Tupý

pokladník místního sdružení

Pavla Blažková

členka místní rady

Pavel Konečný

člen místní rady

Hynek Steska

člen místní rady

Lubomír Traub

člen místní rady

Julie Zpěváková

členka místní rady