Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Chalánek

předseda místního sdružení

Milan Foukal

místopředseda místního sdružení

Ondřej Tupý

pokladník místního sdružení

Zdeněk Blažek

člen místní rady

Tomáš Goláň

člen místní rady

Martina Hladíková

členka místní rady

Štěpán Chludil

člen místní rady

Pavel Konečný

člen místní rady

Aleš Papadakis

člen místní rady

Lubomír Traub

člen místní rady

Jan Wagner

člen místní rady