Milan Foukal

místopředseda místního sdružení
zastupitel statutárního města