Ing. Martina Hladíková

členka místní rady
náměstkyně primátora
členka oblastní rady