Stanovisko polititů k situaci OKD
29. února 2016

Miroslav Svozil: Stanovisko polititů k situaci OKD

Situace v OKD je pro mne srdeční záležitostí, vždyť sám jsem z této firmy vyšel a dodnes sleduji její osudy, plně sdílím obavy zaměstnanců OKD o budoucnost. Postižení hrozí ale dodavatelům OKD, což jsou i malé firmy i živnostníci.

24.2.2016 jsme se dozvěděli aktuální situaci OKD: ztráta za rok 2015 ve výši 6 mld. Kč, dluh neznámý, solventnost na dva kvartály, během 2 let uzavření dolu Paskov (a to nevíme, zda OKD má peníze na útlum), do dvou měsíců plán na restrukturalizaci. Nezbývá než zalitovat, že za socialistické vlády došlo k převzetí firmy panem Bakalou, tvrdím, že k takovému stavu by za Viktora Koláčka nikdy nedošlo, byť by situace také směřovala k útlumu. Troufámsi ale tvrdit, že převážná část z 65 mld.Kč z minulých 10 let, investovaných mimo ČR, by byla investována v našem regionu.

Za situaci OKD by měli nést zodpovědnost tedy vlastníci, vláda pak by měla nést při dramatickém scénáři zodpovědnost za propuštěné zaměstnance. Hornické povolání je výjimečné pracností v extrémně náročném prostředí, navíc regulované pravidly stanovenými státem, např. horním zákonem – tady je výjimečně pomoc státu namístě.

Novým vlastníkem OKD je firma AHG, nepochybně má několik variant řešení situace, do dvou měsíců má být tedy oznámen restrukturalizační plán. Vláda i kraj musí rozhodně s novým vlastníkem zahájit jednání, a nejlépe i s reprezentanty opozice.

Zároveň mám informaci, že krajská tripartita doporučuje vládě materiál s názvem „Systémové a koncepční řešení ukončení těžby černého uhlí“. Tento dokument s ODS však nebyl projednán. Mohu jen tušit, podle vyjádření politiků za KSČM, že jeho smyslem má být maximální prodloužení těžby, tedy návrh na dotování ztrátové těžby státem. Obávám se, že dotování privátní firmy není z důvodu nepovolené veřejné podpory možné (regule EU). Je tu sice možnost převodu ztrátového dolu (dolů) na státní DIAMO, ale obávám se, že toto je jen zbožným přáním, na které neuslyší ani současná vládní koalice. Sliby některých krajských politiků na toto téma pokládám za falešné a zavádějící.  ODS rovněž nepodpoří dotování ztrátové těžby.

ODS se dlouhodobě domnívá, že místo do ztrátové těžby je třeba investovat do obnovy regionu Karvinska.

-         ODS podpoří vybudování průmyslové zóny Barbora (proč levicové vedení kraje za 8 let nevybudovalo jedinou novou průmyslovou zónu), případně  PZ Hrušov

-         ODS podpoří aplikace zbylé části vládního programu na revitalizaci po hornické činnosti na území OKD ( proč tak laxní 8 letý přístup vedení kraje)

-         ODS podpoří směrování nových investorů na Karvinsko

-         ODS podpoří směrování nových dopravních staveb na Karvinsko

-         ODS navrhuje v této situaci rovněž slevu na dani, což EU ve strukturálně postižených regionech umožňuje.  

-         ODS vždy podporovala přesun některých státních úřadů (Báňský úřad, ERÚ) do MS kraje. (proč se o to krajská reprezentace aspoň nepokusila?)

 

Závěrečné shrnutí:

-         stát a kraj (nejlépe za účasti opozice) musí jednat s novými vlastníky o participaci na systémovém řešení ukončení těžby černého uhlí (nikoliv ale o dotování ztrátové těžby), event. o likvidaci dolů, kde bude ukončena těžba

-         stát se v tomto výjimečném případě musí postarat o propuštěné horníky

-         stát a kraj musejí infrastrukturními investicemi nastartovat nový ekonomický rozvoj zejména Karvinska a východního Ostravska (bohužel kraj na tento úkol posledních 8 let rezignoval)

-         stát by měl k průmyslu MS kraje přistoupit systémově, nezapomínejme, že ohrožený je i sektor hutnictví – 15tis+50 tis navazujících pracovních míst; díky hrozbě EU přiznání Číně statutu tržní ekonomiky a tím umožnění dumpingu při dovozu levné oceli. Vláda by místo slov skutečně měla začít pro region něco činit, ve spolupráci s opozicí  

 

Přeji zaměstnancům OKD pevnou vůli k překonání nelehkého období. 

Ing. Miroslav Svozil

Ing. Miroslav Svozil

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
neuvolněný zastupitel městské části

Více o autorovi