8. listopadu 2021

Zpráva středočeského krajského zastupitele Jakuba Rejzka za třetí kvartál 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, všechny Vás moc zdravím a zasílám další zprávu o činnosti zastupitele.

Nejprve téma radostné a povzbuzující – náš předseda Petr Fiala sestavuje vládu. Občanští demokraté mají svého premiéra a pro nás, členskou základnu, to znamená vynikající příležitost prosadit naši vizi směrování této země.

Rád bych vám poděkoval za vaši podporu celé koalice SPOLU a naší organizace ODS regionu, stejně jako za práci, kterou jste odvedli při letošní kampani. Každý z vás má na jejím úspěchu neoddiskutovatelnou zásluhu. Do kampaně jste vložili své síly, svůj čas, energii i finance. Výsledkem vaší snahy je první krok k možné budoucí změně, která má potenciál vést ke kvalitnějšímu životu nás a našich dětí, k lepšímu postavení i renomé České republiky. Zároveň posílám osobní gratulaci Martinovi Smetanovi do Kolína, jeho počet preferenčních hlasů v celém Středočeském kraji rozhodně stojí za připomenutí.

Výsledek voleb není konec, ale začátek. Nyní nás všechny čeká obrovská spousta práce. Je zapotřebí dokázat nejen našim voličům, ale především těm, kteří by si složení Poslanecké sněmovny představovali úplně jinak, že náš program má smysl, je reálný, a že byl sestaven tak, aby zajistil co nejvyšší kvalitu života občanů České republiky a prosperitu, bezpečí i dobře vyhlížející budoucnost země. O to těžší má naše strana výchozí pozici, země není po populistických opatřeních socialistů v dobrém stavu. Střední třídu, nejdůležitější část společnosti pro udržení pluralitní demokracie, ohrožují příliš ambiciózní plány bruselského Zeleného údělu.

Už nyní čelíme masivní dezinformační kampani, například paní Maláčová už dnes na sociálních sítích označuje „Fialovu vládu“ za důvod nárůstu cen energií a vnucuje lidem představu o nadcházející bídě způsobené pravicovou vládou. Senioři, se kterými se u nás v obci příležitostně setkávám, reportují o mailových smrštích, které jim „odhalují“ plány Zbyňka Stanjury na zdanění důchodů. Musíme více hovořit s lidmi a aktivně tyto hoaxy vyvracet.

Na druhou stranu, podle mého názoru je nutné odolat volání po větší regulaci toho či onoho, protože model svobodného podnikání podle naší politické konkurence selhává.

Pod hlavičkou nejasně vymezeného „dobra“ zaznamenáváme další tlaky na větší státní zásahy do svobodného podnikání, častokrát s použitím odborně nesmyslných argumentů. Regulační úřady častokrát šikanují malé a střední podnikatele různými povinnostmi, reportační povinnosti narůstají geometrickou řadou, podobně tak sankce za neplnění. Na příkladu Bohemia Energy však jasně vidíme, že „mocný a silný“ stát naprosto selhal. Energetický regulační úřad přitom nepotřeboval žádné další „zákony“ pro dozor nad trhem, jednoduše nekonal.

Úkolem Vlády Občanských demokratů je tento stav otočit. Efektivní úřady vykonávající dozor nad trhem, nikoliv přijímání dalších zbytných zákonů, vyhlášek a nařízení, které neslouží nikomu a ničemu. Bude třeba vybudovat nové bloky jaderných elektráren, a kvůli tomu je bezprostředně nutné svést bitvu s některými dogmatickými odpůrci jádra v Evropské unii. Úkolem je dobudovat zanedbanou infrastrukturu a posílit veřejnou dopravu, v podmínkách předlužené státní pokladny a všeobecného nedostatku materiálu a lidských zdrojů. Velkým úkolem je „oprava“ Stavební legislativy, protože nemůžeme riskovat až dva roky zpoždění při strukturálních změnách systému Stavebních úřadů, které nám vznikem „Superúřadu“ naordinovala Babišova Vláda. Musíme však být schopní plně digitalizovat stavební řízení. V současné době totiž SÚ používají celkem čtyři systémy pro schvalování staveb, ale žádný z nich není centrálně propojený a schopný sdílet data mezi dotčenými orgány veřejné správy. Na úrovni Kraje jsme proto velmi přitvrdili tlak na vytvoření Digitálně technických map, které jsou jedním ze základních stavebních kamenů digitalizace stavebního řízení. Více v části z Výboru pro digitalizaci.

Obrázek 1: Blokové schéma cílového stavu digitalizace SŘ a územního plánování.

Rada Středočeského kraje:

Úspěšné volby  budou také znamenat změny ve vedení Středočeského kraje. Bylo by velkým překvapením, kdyby se dva členové Rady Středočeského kraje nestali ministry. Statutární náměstek Martin Kupka je zřejmým kandidátem na ministerský post. Další náměstek hejtmanky, Věslav Michalík za STAN, je také často zmiňovaný jako kandidát na ministerskou funkci. Rada proto s největší pravděpodobností zaznamená personální změny.

Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj SČK:

V průběhu letních prázdnin se točila agenda Výboru především v bodech programu Kyberbezpečnost nemocnic, Digitální infrastruktura a Digitálně technické mapy.

Kyberbezpečnost nemocnic: po zavedení Směrnice „Politika bezpečnosti informačních systémů“ průběžně zjišťujeme stav v jednotlivých nemocnicích. Nemocnice průběžně přistupují do pracovních skupin v rámci platformy hSOC, která je organizovaná jako A) prostředek pro sdílení informací mezi podobnými skupinami, B) technická skupina, ve které lze propojit nemocniční infrastruktury a pomocí sond detekovat známé bezpečnostní hrozby. Průběžně školíme zaměstnance nemocnic, ukazuje se jako žádoucí jednou za čas uspořádat netechnické bezpečnostní školení, při kterém si bude moci management nemocnic vyzkoušet procesy a eskalační schémata v jednotlivých oblastech „nanečisto“. Do konce roku máme v plánu obdržet k vyhodnocení technické koncepty od vedoucích IT oddělení. Mají velmi dobře popsané nutné investice, ale vedení nemocnic a Kraje musí vidět dále.

Ve spolupráci s odborníky z hSOC také dokončujeme vzor dokumentů, nutných jako příloha ke Strategii zavádění kyberbezpečnostních opatření. Takzvaný Check list je vlastně seznam nutných podmínek pro čerpání prostředků z fondů. O samotných možnostech čerpání se rozepíšu v dalším zpravodaji, úkolem na další období je zajistit dostatek peněz. Předběžná indikace objemu alokace je o méně nežli polovina potřebných prostředků.

Digitální infrastruktura: Akční plán pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Středočeského kraje je hotový. Koho zajímá materiál, najde jej v odkazu, případně jde o Usnesení č. 019-40/2021/RK ze dne 21.10.2021, Tisk č. 2457(2021). Jako doplnění k tomuto AP je vhodné zmínit uzavření Memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Tyto dva dokumenty napomohou realizovat plány pro dokrytí míst se špatným pokrytím digitálními službami na území kraje. Aktivity vyžadují odborného koordinátora, budeme však schopní připravit akceptovatelné podmínky pro investory. Zároveň však ochráníme finanční zájmy kraje tak, aby nevznikaly nepředpokládatelné náklady z budoucích přeložek sítě.
Více bodů inovativně použitých v Akčním plánu umožnila až novela Zákona o elektronických komunikacích. Společně se středočeskými poslanci jsme připravili odborně náročné texty, které se nám podařilo prostřednictvím poslaneckých iniciativ do textu Zákona načíst a uhájit je v průběhu celého legislativního procesu. Musíme ocenit dobrou spolupráci s MPO a profesními organizacemi.

Digitální technické mapy: DTM a jejich vytváření na Kraji bylo jednu dobu ohrožené odchodem odpovědných úředníků ze stavu Úřadu. Od konce května až do konce září jsem tuto agendu koordinoval. Po zapracování nově přijatého a nově přiřazených lidí jsem agendu předal a nadále se ji budu věnovat v intenci mandátu místopředsedy Výboru pro digitalizaci. Moje role bude podpůrná a kontrolní. DTM jsou, jak vyplývá z obrázku výše, jedním ze základních modulů digitalizace stavebního řízení.

Školské rady:

Po delší době jsme dostali (konečně) seznam odsouhlasených nominantů do školských rad v okrese Kolín. Jednání bylo zdlouhavé, oproti očekávání byl velký zájem a přetlak také v okrese Kolín. Já jsem měl zájem o místo ve Školské radě Střední odborné školy informatiky a spojů v Kolíně, která je přesným obrazem mého profesního zaměření. Velmi pozorně jsem si vyslechnul návrhy zaměření pro další ročníky a s povděkem jsem přijal nabídku s kolegy konzultovat některé předměty týkající se mého „spojařského“ zaměření. Lidé z oboru kolem mě se zabývají vzděláváním v oblasti telekomunikací a pokud bude zájem, rádi se postaráme i o několik přednášek o telekomunikačních technologiích v praxi.

Telekomunikace nejsou lehký obor, ale dobří technici a systémoví architekti nemají žádné potíže při uplatnění v zaměstnání či podnikání.

Ze zastupitelstva:

Heslovitě:

  • Rozpočtové příjmy kraje jsou vyšší oproti rozpočtovým predikcím na 10,7 miliard korun. Budou moci být podpořené projekty připravené pro letošní rok a pokud se nezhorší ekonomická situace, bude možné realizovat i další projekty v zásobnících investic.
  • Čtyři miliony korun pro Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje a tři miliony pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako účelový dar schválili jednomyslně krajští zastupitelé na svém zasedání 25.října 2021.
  • Kraj podpořil projekty, které mají za cíl péči o vzácné druhy a jejich biotopy, dále péči o cenná stanoviště a jejich obnovu a v neposlední řadě pak i posílení přirozené funkce krajiny.
  • Kraj podepsal Memorandum s Ministerstvem kultury, týkající se chaty po Bohumilu Hrabalovi v Kersku. Ministerstvo kultury projevilo zájem financovat provoz zařízení, které by chatě v Kersku Kraj zřídil. Na SČK by pak zůstala zřizovatelská role, včetně nutné investice do pořízení objektu. Zastupitelstvo bude rozhodovat o investici na říjnovém zasedání. Cítíme rozdělení veřejnosti na dvě části – jedna část říká: ‚Bezpodmínečně to kupte.‘ Druhá část naopak tvrdí, že pozemek je předražený a chata již není ve stavu, v jakém byla za Hrabala. A říká: ‚Opravte raději silnice.‘“ Rozhodnutí našeho klubu se bude odvíjet především podle předloženého plánu využití. Hrabalův objekt totiž může vhodně doplnit Nymburské muzeum. Ve věci bude probíhat diskuze.
  • Středočeští zastupitelé schválili dotace na vybavení soukromých a městských nemocnic. Tak, jak jsme deklarovali ve volebním programu ODS. Téměř 20 milionů korun získaly nekrajští poskytovatelé zdravotní péče, tedy privátní a městské nemocnice v programu 2021 – Zdravotnictví. Poskytnutí dotací nepodpořilo v krajském zastupitelstvu pouze opoziční hnutí ANO.
  • Krajský úřad Středočeského kraje (ale i například mladoboleslavský magistrát) chtějí podle zřídit poradenská centra nebo informační linky pro bývalé klienty Bohemia Energy. Jde především o poradenství a faktickou pomoc pro „méně zdatné“ a seniory. Podle mého názoru jde o vhodnou nefinanční pomoc.

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek

Místopředseda Oblastní rady OS Kolín, předseda místního sdružení ODS Český Brod

Středočeský krajský zastupitel