Pavel Kolář, předseda místního sdružení

ODS sídlo