Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Robin Lotko

předseda místního sdružení

Josef Alexander Matera

místopředseda místního sdružení

Václav Kufa

pokladník místního sdružení

Erna Grygová

členka místní rady

Bohuslav Hamrozi

člen místní rady

Milan Sikora

člen místní rady

Martin Sikora

člen místní rady