Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Bohuslav Hamrozi

předseda místního sdružení

Ivo Kantor

místopředseda místního sdružení

Milan Sikora

místopředseda místního sdružení

Václav Kufa

pokladník místního sdružení

Erna Grygová

členka místní rady

Petr Kozák

člen místní rady

Robin Lotko

člen místní rady

Josef Alexander Matera

člen místní rady

Martin Sikora

člen místní rady