Bc. Robin Lotko, DiS.

místopředseda oblastního sdružení