Životopis

ZA SVOBODNĚJŠÍ PODNIKÁNÍ A KVALITU VE VZDĚLÁVÁNÍ

Podnikatel, více jak 25 let vede jako 100 % vlastník stavebně-montážní společnost, která je zúročením jeho nepřetržité práce ve stavebnictví od roku 1972.

Dlouhodobě aktivně působí v Hospodářské komoře České republiky a Cechu topenářů a instalatérů České republiky, kde zastává funkci prezidenta.

Po celou dobu se věnuje hlavně odbornému vzdělávání, tvorbě řady odborných publikací a technických pravidel, harmonizaci norem, předpisů a reprezentaci profesních společenstev doma i v zahraničí.

Všechny tyto nabyté zkušenosti, které jsou provázané s dlouhodobou praxí chce využít ve prospěch podnikatelů a živnostníků a v boji s byrokracií.