Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vladan Pikl

předseda místního sdružení

Jana Grammetbauerová

místopředsedkyně místního sdružení

Viktor Ludvík

místopředseda místního sdružení

Marie Novotná

pokladnice místního sdružení

Jiří Masojídek

člen místní rady

Jan Váňa

člen místní rady