Viktor Ludvík

místopředseda místního sdružení
zastupitel města