Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Svozil

předseda místního sdružení

Vlasta Fajtlová

místopředsedkyně místního sdružení

Jaroslav Mlčoch

místopředseda místního sdružení

Vladimír Cigánek

pokladník místního sdružení

Hana Heráková

členka místní rady

Marek Juráš

člen místní rady

Jana Lajčíková

členka místní rady

Radomír Mandok

člen místní rady

Jan Palarčík

člen místní rady