Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vladimír Cigánek

předseda místního sdružení

Roman Maršálek

místopředseda místního sdružení

Vlasta Fajtlová

pokladnice místního sdružení

Hana Heráková

členka místní rady

Marek Juráš

člen místní rady

Radomír Mandok

člen místní rady

Jaroslav Mlčoch

člen místní rady