Ing. Tomáš Kořán

místopředseda místního sdružení
pověřený pokladník

Životopis

Pro zdravé finance kraje“

Vystudoval VŠE v Praze a po celou svou profesní kariéru se pohybuje ve finančním sektoru. V současné době pracuje v privátní finanční instituci jako ředitel odboru Vnitřní audit.

Proč kandiduji?

Nabízím využití dlouholetých zkušeností z finanční oblasti pro náš kraj, stejně jako v Říčanech, kde působím ve finančním výboru města. Za důležité považuji stabilizaci krajských financí a restrukturalizaci budoucích výdajů kraje směrem k efektivním a hlavně smysluplným projektům. Projektům, které pomohou proporcionálně rozvíjet kraj, jednotlivé oblasti i samotné obce.