18. dubna 2019

Babiš nejnověji bojuje sám proti sobě

(www.ods.cz)

Veronika Vrecionová: „Pan premiér Babiš si asi nechal před volbami do Evropského parlamentu udělat výzkum, jímž se začal řídit. Po neexistujícím investičním plánu, po prázdných proklamacích o pomoci živnostníkům či rodinám s dětmi najednou nalezl novou agendu: boj proti suchu a proti dvojí kvalitě potravin.

Novinkou je, že pan premiér se vydal do boje proti něčemu, co sám, resp. jeho ‚bývalá‘ firma způsobuje. V boji proti suchu a proti dvojí kvalitě potravin se chová pokrytecky a sám se tak stává kozlem zahradníkem.

Pan premiér, jehož ‚bývalá‘ firma huntuje český venkov pěstováním řepky, bojuje proti suchu, které je způsobováno právě tímto necitlivým způsobem hospodaření.

Pan premiér, jehož ‚bývalá‘ firma je jedním z největších producentů nekvalitních potravin, najednou začal bojovat proti nekvalitním potravinám. Je to nejen směšné, ale i trapné.

Pokud panu premiérovi opravdu tak záleží na boji proti suchu, může jít sám příkladem se svou ‚bývalou‘ firmou. Přestat nadměrně používat pesticidy, rozčlenit velké lány, vrátit do krajiny prvky, které dokáží zadržet vodu.

Pokud panu premiérovi opravdu tak leží na srdci kvalita potravin, platí to samé. Stačí, když jeho ‚bývalá‘ firma přestane vyrábět ‚šmejdy‘ a zvýší kvalitu svých produktů na úroveň západních zemí.

Musel by také konečně změnit systém zemědělských dotací, který v ČR nahrává především velkým firmám na úkor těch malých, tzn. jemu.

Nic takového se ale nestane. Panu premiérovi vůbec o kvalitu potravin či český venkov nejde. Jde mu jen o to opít před volbami co nejvíce voličů rohlíkem a dál drancovat český venkov.“

Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expertka pro zemědělství a venkov