Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Veronika Vrecionová

předsedkyně místního sdružení

Ludmila Červínová

místopředsedkyně místního sdružení

Pavel Milota

člen místní rady

Cyril Neumann

člen místní rady

Ilona Řachová

členka místní rady