Investoři, statická doprava a dvacetiletá vláda ODS
1. března 2016

Miroslav Svozil: Investoři, statická doprava a dvacetiletá vláda ODS

Tak podle místostarosty Mouky za nedostatek parkovacích míst v Ostravě může ODS a její podpora investorů. Pan místostarosta tímto výrokem nechtěně potvrzuje současná zjištění předních českých ekonomů, že reálná životní úroveň českých občanů se od roku 1989 zvýšila dvakrát, zejména tedy díky vládám ODS. Tak tedy i občané tragicky naprojektovaného sídliště Fifejdy si mohou pořídit více než jedno auto do rodiny, s čímž před 30 lety komunističtí planéři Fifejd nepočítali.

Ano, ostravská ODS se musela vypořádat během uplynulých 20 let s totální restrukturalizací těžkého průmyslu v našem městě, a to metodou optimálního průmyslového mixu. To znamená, že nejen budovala nové průmyslové zóny, ale  aktivně získávala  investory v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou, než jsou montovny v průmyslových zónách. Proto máme v centrálním obvodě tisíce nových pracovních míst v informačních a komunikačních technologiích, ve finančních službách a call-centrech  ve firmách TIETO, Autocont, Siemens, ABB, Okin, aj., které sídlí v nových městských komplexech Orchard, TietoTower, Nordica. Bez těchto firem by masový odliv občanů Ostravy za prací byl daleko masivnější. Ano, možná na Fifejdách by dnes žilo tak málo lidí, že by parkovali v naprosté pohodě.

Problém je však někde jinde. Město Ostrava si opakovaně před 6 lety dalo zpracovat několik studií (nejznámější od Mott McDonald), jak dál se statickou dopravou. Problémem městského obvodu, ale i města Ostravy, je to, že se těmito studiemi  vůbec neřídí. Řeší problém stále větší regulací R kartami. Proč místo toho nepostavil nové parkovací domy a nová záchytná parkoviště, které studie doporučila? A ani zřejmě nehodlá….

Ing. Miroslav Svozil

Ing. Miroslav Svozil

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
neuvolněný zastupitel městské části

Více o autorovi