Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Michal Přibáň

předseda místního sdružení

Michal Průša

místopředseda místního sdružení

Jiří Slaný

místopředseda místního sdružení

Petra Marková

pokladnice místního sdružení

Daniel Horák

člen místní rady

Martin Hrinko

člen místní rady

Radek Hudec

člen místní rady

Dana Jahodová

členka místní rady

Filip Landík

člen místní rady

Běla Marková

členka místní rady

Vladimír Nepodal

člen místní rady