Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

člen místní rady
člen oblastní rady